อลูมิเนียม 6063

New

PAP14H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด1.1/2" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 38.1 มิล วงใน 31.9มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.4มิล วงใน 19.2มิลหนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H15M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1"หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.3มิล วงใน 22มิลหนา 1.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H4.5M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1" หนา 4.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.4 มิล วงใน 16.2มิล หนา 4.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP16H60M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.3/4"หนา 6 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 44.7*วงใน 32.6มิล หนา 6 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP16H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.3/4"หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 44.7 มิล วงใน 38.6มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP12H60M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1.1/4" หนา 6 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 31.7มิล วงใน 19.8มิล หนา 6 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP12H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.1/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 31.9 มิล วงใน 25.7มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP14H60M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.1/2" หนา 6 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 38 มิล วงใน 25.8มิล หนา 6 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP24H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/2"หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 63.5*วงใน 57.2มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP24H20M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/2" หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 63.4มิล วงใน 59.4มิล หนา 2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP20H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 2" หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 51มิล วงใน 44.8มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP20H20M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด2" หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 50.8 มิล วงใน 46.8มิล หนา 2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP04H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1/2"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 13มิล วงใน10.4มิล หนา 1.2 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP22H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 57 มิล วงใน 51.2มิล หนา 3 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP26H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.3/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 70 มิล วงใน 64มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP30H20M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 3"หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 76.5 มิล วงใน 72.3มิล หนา 2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP30H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 76.2มิล วงใน 70มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 9.6 มิล วงใน 6.7มิล หนา 1.2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H10M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.0 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 9.5 มิล วงใน 7.3มิล หนา 1.0 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP06H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 3/4" หนา 3.0 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 19.1มิล วงใน 13มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร *

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP06H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/4" หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 19.1 มิล วงใน 16.6มิล หนา 1.2 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP34H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3.1/2"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 89 มิล วงใน 82.9มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP34H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3.1/2"หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 89 มิล วงใน 85.7มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP40H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 102 มิล วงใน95.7มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.5มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 9.6 มิล วงใน 6.6มิล หนา 1.5 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H31M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 5/8"หนา 3.0มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 16 มิล วงใน 10มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H12M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 5/8"หนา 1.2 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 15.8 มิล วงใน 13มิล หนา 1.2 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 5/8" หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 16 มิล วงใน 12.6มิล หนา 1.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP07H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 7/8"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 22.2 มิล วงใน 16.3มิล มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP07H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 7/8"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 22.2 มิล วงใน 19.8มิล หนา 1.2 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM005

สแตนเลส เพลากลม 5 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM040

สแตนเลส เพลากลม40 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0400

สแตนเลส เพลากลม 4นิ้ว ( ประมาณ 102มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM004

สแตนเลส เพลากลม 4 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM030

สแตนเลส เพลากลม 30 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0110

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1.1/8" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก28.58มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0120

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1.1/4" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก31.75มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0140

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1.1/2" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก38.1 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0100

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1"เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก25.40มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0040

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1/2" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก12.7มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0150

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1.5/8" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก41.28มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0160

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1.3/4" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก44.45มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0220

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 2.1/4" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก57.15มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0240

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 2.1/2" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก63.5มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0200

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 2" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก50.8มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0020

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 1/4" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 1 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0260

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 2.3/4" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก 69.85มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0060

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 3/4" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก19.05มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0340

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 3.1/2" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก 88.9มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0300

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 3" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก 76.2มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร ** หากอยากได้ความยาวมากกว่า 10 เซนติเมตร ให้กดเพิ่มจำนวน เช่น ต้องการ 30 เซนติเมตร ให้กดสั่งซื้อ 3 ชิ้น ทางเราจะตัดตามความยาวที่รวมได้ ** รายละเอียดสินค้า อลูมิเนียมเกรด 6063 เป็นชนิดอัลลอยด์ เหมาะกับทำชิ้นส่วนเครื่องจักร เพราะสามารถอบร้อนและเชื่อมได้ ส่วนประกอบของอลูมิเนียม เกรด 6063 คือ ซิลิคอน และแม็กนิเซียม ทำให้ขึ้นรูปง่าย ต้านทานการกัดกร่อน มีความแข็งระดับกลาง *** ผิวของอลูมิเนียมเป็นผิวดิบ อาจเป็นลาย มีรอยขีดข่วน ไม่เนียนเหมาะสำหรับนำไปใช้งานที่ไม่เน้นผิวมาก ควรนำสินค้าไปขึ้นกลึงต่ออีกที *** บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด จัดจำหน่าย วัสดุโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ แบ่งจำหน่ายเป็น เซนติเมตร จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เลขที่จดทะเบียน 0305560001403 สินค้าที่แบ่งจำหน่ายของบริษัทมี เหล็ก เพลาขาว ss400 , เพลาฟ้า scm440 , เพลาแดง s45c ,skd11, สเตนเลส sus304 , อลูมิเนียม 6063 , ทองแดง , ทองเหลือง , ท่อเหล็กหนา , แป๊ปสเตย์ , ท่อสตีมดำ , ทองเหลืองลายเสือ , พลาสติกวิศวกรรม, ซุปเปอร์ลีนแท่ง และแผ่น , ปอมสีขาว, ปอมสีดำ, เอ็มซีไนลอน, อะคริลิคแผ่นใส , อะคริลิคแผ่นสี รับตัดประกอบด้วยด้วยเครื่องเลเซอร์ เร้าเตอร์ ตามแบบลูกค้า สนใจสั่งสินค้าความยาวพิเศษติดต่อที่เบอร์ 099-4698980 id: @kst2015 **วัสดุหลากหลาย ส่งตรงถึงบ้าน สั่งซื้อออนไลน์ ส่งได้ทั่วไทย**

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0070

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 7/8" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก22.23มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0050

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 5/8" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก15.87มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0025

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 5/16" เกรด 6063 Aluminium round bar(โตนอก7.94มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0400

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 4"เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก 102มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PA0030

อลูมิเนียม เพลากลม ขนาด 3/8" เกรด 6063 Aluminium round bar (โตนอก9.52มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0140

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 1.1/2"เกรด 6063 Aluminium square bar(ขนาด 38.1มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0100

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 1" เกรด 6063 Aluminium square bar(ขนาด 25.40มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0040

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 1/2" เกรด 6063 Aluminium square bar (ขนาด 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0120

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 1.1/4" เกรด 6063 Aluminium square bar (ขนาด 31.75มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0200

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 2" เกรด 6063 Aluminium square bar(ขนาด 50.8มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H02

อลูมิเนียมแบนกว้าง1" หนา 1/4 " เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H04

อลูมิเนียมแบน กว้าง 1" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

PASQ0050

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 5/8" เกรด 6063 Aluminium square bar(ขนาด15.88มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0030

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 3/8" เกรด 6063 Aluminium square bar (ขนาด9.53มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0060

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 3/4 " เกรด 6063 Aluminium square bar(ขนาด 19.05มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PASQ0240

อลูมิเนียม สีเหลี่ยม ขนาด 2.1/2" เกรด 6063 Aluminium square bar (ขนาด 63.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร รายละเอียดสินค้า อลูมิเนียมเกรด 6063 เป็นชนิดอัลลอยด์ เหมาะกับทำชิ้นส่วนเครื่องจักร เพราะสามารถอบร้อนและเชื่อมได้ ส่วนประกอบของอลูมิเนียม เกรด 6063 คือ ซิลิคอน และแม็กนิเซียม ทำให้ขึ้นรูปง่าย ต้านทานการกัดกร่อน มีความแข็งระดับกลาง *** ผิวของอลูมิเนียมเป็นผิวดิบ อาจเป็นลาย มีรอยขีดข่วน ไม่เนียนเหมาะสำหรับนำไปใช้งานที่ไม่เน้นผิวมาก ควรนำสินค้าไปขึ้นกลึงต่ออีกที *** บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด จัดจำหน่าย วัสดุโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ แบ่งจำหน่ายเป็น เซนติเมตร จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เลขที่จดทะเบียน 0305560001403 สินค้าที่แบ่งจำหน่ายของบริษัทมี เหล็ก เพลาขาว ss400 , เพลาฟ้า scm440 , เพลาแดง s45c ,skd11, สเตนเลส sus304 , อลูมิเนียม 6063 , ทองแดง , ทองเหลือง , ท่อเหล็กหนา , แป๊ปสเตย์ , ท่อสตีมดำ , ทองเหลืองลายเสือ , พลาสติกวิศวกรรม, ซุปเปอร์ลีนแท่ง และแผ่น , ปอมสีขาว, ปอมสีดำ, เอ็มซีไนลอน, อะคริลิคแผ่นใส , อะคริลิคแผ่นสี รับตัดประกอบด้วยด้วยเครื่องเลเซอร์ เร้าเตอร์ ตามแบบลูกค้า สนใจสั่งสินค้าความยาวพิเศษติดต่อที่เบอร์ 099-4698980 id: @kst2015 #สี่เหลี่ยมอลูมิเนียม #มิเนียมสี่เหลี่ยม #อลูสี่เหลี่ยม #เพลาอลูสี่เหลี่ยม #aluminium square bar #มิเนียมสี่เหลี่ยม #อลูมิเนียมสี่เหลียม #วัสดุหลากหลาย ส่งตรงถึงบ้าน สั่งซื้อออนไลน์ ส่งได้ทั่วไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H01

อลูมิเนียมแบนกว้าง 1" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 25.40 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

PAB14H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 1.1/2 หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H01

อลูมิเนียมแบน 1.1/2 หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H02

อลูมิเนียมแบน กว้าง1.1/2 หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H03

อลูมิเนียมแบนกว้าง 1" หนา 3/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง1.1/4 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H01

อลูมิเนียม แบนกว้าง1.1/4 หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 1.1/4 หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H04

อลูมิเนียม แบน กว้าง1.1/4 หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H04

อลูมิเนียม แบน ขนาด 1.1/2" หนา 1/2" เกรด6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H03

อลูมิเนียมแบน กว้าง1.1/2 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H10

อลูมิเนียม แบน กว้าง2" หนา 1" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 25.40มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร(กว้าง 50.8 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H01

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 1/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H020

อลูมิเนียม แบน กว้าง2" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 63.5 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H06

อลูมิเนียม แบน กว้าง2.1/2" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H01

อลูมิเนียม แบน กว้าง2.1/2" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 63.5 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H05

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 5/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 15.88มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1/2" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H14

อลูมิเนียม แบน กว้าง 3" หนา 1.1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 38.1มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H10

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 25.40มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB22H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/4" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 57.15มิล หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB06H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3/4 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 19.05 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H05

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 5/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 76.2 หนา 15.88มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H01

อลูมิเนียม แบน กว้าง 3" หนา 1/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้