สเตนเลส SUS304

New

PSP14B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 48 มิลวงใน 41.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP14B10

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์10 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48.1 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 48.1 มิล วงใน 42.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP10B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304(ประมาณวัดนอก 33.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 33.2 มิล วงใน 26.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP10B10

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1 นิ้ว เบอร์10 เกรด304 (ประมาณวัดนอก 33.9 มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 33.9 มิล วงใน 27.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน )ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP02B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/4 นิ้ว เบอร์40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 13.7มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 13.7 มิล วงใน 9.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP12B10N

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 41.8มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 41.8*วงใน 36.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP20B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 59.8 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 59.8มิล*วงใน 54.6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP04B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 21.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 21.2*วงใน 15.8 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP04B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (วัดนอกประมาณ 21.4 มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 21.4มิลวงใน 16.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP12B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 42 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 42 มิล วงใน 35.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP24B4073

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2.1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 73.7 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 73.7*วงใน 63.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP24B1076

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2.1/2 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก76.6 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 76.6*วงใน 71มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP20B40

สเตนเลส เกรด 304 Stainless pipe ผิวด้าน 2" sch 40 ด้านนอก 60*ใน 52.7มิล (วงนอก 60*วงใน 52.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP34B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3.1/2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก102 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 102*วงใน 96มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP30B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ 89.6 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.6*วงใน 79.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP30B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ 89.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.4*วงใน 83.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP06B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 26 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26*วงใน21.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM10T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.6 มิล) Stainless pipe(วงนอก 25.6*วงใน 22.01ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM10T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 25.4*วงใน 23มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP40B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 40 (ประมา่ณ วัดนอก 114.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.2*วงใน 103มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP40B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 114.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.4*วงใน 109มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP06B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้้ว เบอร์ 40 (ประมาณ 26.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26.2*วงใน 20.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM16T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิลเกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 44.5*วงใน 41มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM16T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 44.5*วงใน 42มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM12T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 28.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM12T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 29.5มิล (+2มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM14T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 38.2 มิล) Stainless pipe (วงนอก 38.2*วงใน 35.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM14T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/2 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 38.2 มิล) Stainless pipe (วงนอก 38.2*วงใน 35.4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM04T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 8.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM04T12MN

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 10.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM04T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.0 มิล (ประมาณ 12.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.9*วงใน 10.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM15H15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 41.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 41.5*วงใน 38.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM13T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 35.1 มิล) Stainless pipe(วงนอก 35.1*วงใน 32.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM20T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 48มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM020T08M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/4 นิ้ว หนา 0.8 มิล (ประมาณ 6.4 มิล) Stainless pipe (แป๊ปเฟอร์) (วงนอก 6.4*วงใน4.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM30T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 76.6 มิล) Stainless pipe (วงนอก 76.6*วงใน 73.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM24T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดหนา 2.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 63.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก63.5*วงใน60.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM20T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 46.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM06T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ19 มิล) Stainless pipe (วงนอก 19*วงใน 16.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM34T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 88.3 มิล) Stainless pipe (วงนอก 88.3*วงใน 85.4มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 16.1 มิล) Stainless pipe (วงนอก 16.1*วงใน 13.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ 15.8 มิล) Stainless pipe (วงนอก 15.8*วงใน 14มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM40T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 4 นิ้ว หนา 2มิล เกรด 304 (ประมาณ 101.3 มิล) Stainless pipe (วงนอก 101.3*วงใน 98.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM40T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 101.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 101.5*วงใน 97.3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM03T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/8 นิ้ว หนา 1.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ 9.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 9.5*วงใน 8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM06T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 19.1มิล) Stainless pipe (วงนอก 19.1*วงใน 16มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM07T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 7/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 22.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 22.4*วงใน 19.2มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 15.8 มิล) Stainless pipe (วงนอก 15.8*วงใน 12 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ16 มิล) Stainless pipe(วงนอก 16*วงใน 13มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0140

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/2" เกรด 304 stainless round bar (ขนาด 38.1มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0100

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 25.40มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0040

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/2"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0150

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.5/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 41.28มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0130

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 34.93มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0160

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 44.45มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0110

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/8"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 28.58มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0120

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/4" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 31.75มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 10 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0020

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM015

สแตนเลส เพลากลมขนาด 15 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM012

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 12 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0240

สแตนเลส เพลากลม 2.1/2 นิ้ว (ประมาณ 63.5 มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0200

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 50.8มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM002

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM018

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 18 มิลเกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM016

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 16 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM020

สแตนเลส เพลากลม 20 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0260

สแตนเลส เพลากลม 2.3/4 นิ้ว(ประมาณ 69.85มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0220

สแตนเลส เพลากลม 2.1/4นิ้ว ( ประมาณ 57.15มิล ) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM025

สแตนเลส เพลากลม 25 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0030

สแตนเลส เพลากลม 3/8 นิ้ว ( ประมาณ 9.53มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0060

สแตนเลส เพลากลม 3/4 นิ้ว ( ประมาณ 19.05มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0015

สแตนเลส เพลากลม 3/16 นิ้ว( ประมาณ 4.77มิล ) เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0340

สเตนเลส เพลากลม 3.1/2 นิ้ว (ประมาณ 88.9มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0300

สแตนเลส เพลากลม 3 นิ้ว( ประมาณ 76.2มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM003

สแตนเลส เพลากลม 3 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM040

สแตนเลส เพลากลม40 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0400

สแตนเลส เพลากลม 4นิ้ว ( ประมาณ 102มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM004

สแตนเลส เพลากลม 4 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM030

สแตนเลส เพลากลม 30 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM005

สแตนเลส เพลากลม 5 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ10

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 1" เกรด 304 Stainless square bar ( 25.4 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร รายละเอียดสินค้า สเตนเลส เกรด 304 เป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป มีส่วนผสมของ โครเมี่ยมและนิกเกิล โครเมียมช่วยป้องกันสนิมและ นิกเกิลช่วยลดการกัดกร่อน มีคุณสมบัติ ต้านการกัดกร่อน ลดการกัดกร่อน ทำความสะอาดง่าย ผิวสวย แข็งแรง สามารถเช็ดล้าง จึงมักนำไปใช้สำหรับทำอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเน้นความปลอดภัยและความสะอาด แต่ สเตนเลส 304 มีข้อด้วย ที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์ เช่น น้ำเกลือ น้ำทะเล บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด จัดจำหน่าย วัสดุโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ แบ่งจำหน่ายเป็น เซนติเมตร จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เลขที่จดทะเบียน 0305560001403 สินค้าที่แบ่งจำหน่ายของบริษัทมี เหล็ก เพลาขาว ss400 , เพลาฟ้า scm440 , เพลาแดง s45c ,skd11, สเตนเลส sus304 , อลูมิเนียม 6063 , ทองแดง , ทองเหลือง , ท่อเหล็กหนา , แป๊ปสเตย์ , ท่อสตีมดำ , ทองเหลืองลายเสือ , พลาสติกวิศวกรรม, ซุปเปอร์ลีนแท่ง และแผ่น , ปอมสีขาว, ปอมสีดำ, เอ็มซีไนลอน, อะคริลิคแผ่นใส , อะคริลิคแผ่นสี รับตัดประกอบด้วยด้วยเครื่องเลเซอร์ เร้าเตอร์ ตามแบบลูกค้า สนใจสั่งสินค้าความยาวพิเศษติดต่อที่เบอร์ 099-4698980 id: @kst2015 #สี่เหลี่ยมสเตนเลส #เพลาสเตนเลสสี่เหลี่ยม #สแตนเลสสี่เหลี่ยม #สเตนเลสท่อน #stainless square bar #วัสดุหลากหลาย ส่งตรงถึงบ้าน สั่งซื้อออนไลน์ ส่งได้ทั่วไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0070

สแตนเลส เพลากลม 7/8 นิ้ว (ประมาณ 22.23 มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM006

สแตนเลส เพลากลม 6 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0050

สแตนเลส เพลากลม 5/8 นิ้ว (ประมาณ 15.88มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0025

สแตนเลส เพลากลม 5/16 นิ้ว ( ประมาณ 7.94มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ12

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 1.1/4" เกรด 304 Stainless square bar (31.75 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ14

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 1.1/2" เกรด 304 Stainless square bar(38.1 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ20

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 2" เกรด 304 Stainless square bar (50.8 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ020

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 1/4" เกรด 304 Stainless square bar (6.35 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ04

สแตนเลส สี่เหลี่ยมขนาด 1/2" เกรด 304 Stainless square bar (12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ03

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 3/8" เกรด 304 Stainless square bar(9.53 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ06

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 3/4" เกรด 304 Stainless square bar(19.02 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H015

สแตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40 มิล หนา4.77มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H010

สแตนเลส แบนกว้าง 1" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40มิล หนา3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H02

สแตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40*หนา 6.35มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H04

สเเตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 25.40 มิล หนา 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ07

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 7/8" เกรด 304 Stainless square bar(22.23 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSSQ05

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 5/8" เกรด 304 Stainless square bar (15.88 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้