สเตนเลส SUS304

New

PSP14B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 48 มิลวงใน 41.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

109 THB ฿109
109 THB ฿109 0%
สมาชิก 103.55 THB ฿103.55 -5%

 

New

PSP14B10

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์10 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48.1 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 48.1 มิล วงใน 42.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

96 THB ฿96
96 THB ฿96 0%
สมาชิก 91.20 THB ฿91.20 -5%

 

New

PSP10B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304(ประมาณวัดนอก 33.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 33.2 มิล วงใน 26.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

90 THB ฿90
90 THB ฿90 0%
สมาชิก 85.50 THB ฿85.50 -5%

 

New

PSP10B10

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1 นิ้ว เบอร์10 เกรด304 (ประมาณวัดนอก 33.9 มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 33.9 มิล วงใน 27.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน )ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

91 THB ฿91
91 THB ฿91 0%
สมาชิก 86.45 THB ฿86.45 -5%

 

New

PSP02B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/4 นิ้ว เบอร์40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 13.7มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 13.7 มิล วงใน 9.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

73 THB ฿73
73 THB ฿73 0%
สมาชิก 69.35 THB ฿69.35 -5%

 

New

PSP20B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 59.8 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 59.8มิล*วงใน 54.6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

118 THB ฿118
118 THB ฿118 0%
สมาชิก 112.10 THB ฿112.10 -5%

 

New

PSP04B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 21.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 21.2*วงใน 15.8 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49 THB ฿49
49 THB ฿49 0%
สมาชิก 46.55 THB ฿46.55 -5%

 

New

PSP04B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (วัดนอกประมาณ 21.4 มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 21.4มิลวงใน 16.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42 THB ฿42
42 THB ฿42 0%
สมาชิก 39.90 THB ฿39.90 -5%

 

New

PSP12B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 42 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 42 มิล วงใน 35.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

113 THB ฿113
113 THB ฿113 0%
สมาชิก 107.35 THB ฿107.35 -5%

 

New

PSP12B10N

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 41.8มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 41.8*วงใน 36.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

97 THB ฿97
97 THB ฿97 0%
สมาชิก 92.15 THB ฿92.15 -5%

 

New

PSP24B4073

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2.1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 73.7 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 73.7*วงใน 63.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

264 THB ฿264
264 THB ฿264 0%
สมาชิก 250.80 THB ฿250.80 -5%

 

New

PSP24B1076

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2.1/2 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก76.6 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 76.6*วงใน 71มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

215 THB ฿215
215 THB ฿215 0%
สมาชิก 204.25 THB ฿204.25 -5%

 

New

PSP20B40

สเตนเลส เกรด 304 Stainless pipe ผิวด้าน 2" sch 40 ด้านนอก 60*ใน 52.7มิล (วงนอก 60*วงใน 52.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

158 THB ฿158
158 THB ฿158 0%
สมาชิก 150.10 THB ฿150.10 -5%

 

New

PSP34B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3.1/2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก102 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 102*วงใน 96มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

277 THB ฿277
277 THB ฿277 0%
สมาชิก 263.15 THB ฿263.15 -5%

 

New

PSP30B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ 89.6 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.6*วงใน 79.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

314 THB ฿314
314 THB ฿314 0%
สมาชิก 298.30 THB ฿298.30 -5%

 

New

PSP30B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ 89.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.4*วงใน 83.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

184 THB ฿184
184 THB ฿184 0%
สมาชิก 174.80 THB ฿174.80 -5%

 

New

PSPM10T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.6 มิล) Stainless pipe(วงนอก 25.6*วงใน 22.01ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33 THB ฿33
33 THB ฿33 0%
สมาชิก 31.35 THB ฿31.35 -5%

 

New

PSPM10T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 25.4*วงใน 23มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31 THB ฿31
31 THB ฿31 0%
สมาชิก 29.45 THB ฿29.45 -5%

 

New

PSP40B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 40 (ประมา่ณ วัดนอก 114.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.2*วงใน 103มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

472 THB ฿472
472 THB ฿472 0%
สมาชิก 448.40 THB ฿448.40 -5%

 

New

PSP40B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 114.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.4*วงใน 109มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

256 THB ฿256
256 THB ฿256 0%
สมาชิก 243.20 THB ฿243.20 -5%

 

New

PSP06B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้้ว เบอร์ 40 (ประมาณ 26.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26.2*วงใน 20.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66 THB ฿66
66 THB ฿66 0%
สมาชิก 62.70 THB ฿62.70 -5%

 

New

PSP06B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 26 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26*วงใน21.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51 THB ฿51
51 THB ฿51 0%
สมาชิก 48.45 THB ฿48.45 -5%

 

New

PSPM16T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิลเกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 44.5*วงใน 41มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

66 THB ฿66
66 THB ฿66 0%
สมาชิก 62.70 THB ฿62.70 -5%

 

New

PSPM16T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 44.5*วงใน 42มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

59 THB ฿59
59 THB ฿59 0%
สมาชิก 56.05 THB ฿56.05 -5%

 

New

PSPM12T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 28.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

33 THB ฿33
33 THB ฿33 0%
สมาชิก 31.35 THB ฿31.35 -5%

 

New

PSPM12T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 29.5มิล (+2มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35 THB ฿35
35 THB ฿35 0%
สมาชิก 33.25 THB ฿33.25 -5%

 

New

PSPM14T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 38.2 มิล) Stainless pipe (วงนอก 38.2*วงใน 35.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

56 THB ฿56
56 THB ฿56 0%
สมาชิก 53.20 THB ฿53.20 -5%

 

New

PSPM14T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/2 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 38.2 มิล) Stainless pipe (วงนอก 38.2*วงใน 35.4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

47 THB ฿47
47 THB ฿47 0%
สมาชิก 44.65 THB ฿44.65 -5%

 

New

PSPM04T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 8.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26 THB ฿26
26 THB ฿26 0%
สมาชิก 24.70 THB ฿24.70 -5%

 

New

PSPM04T12MN

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 10.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

20 THB ฿20
20 THB ฿20 0%
สมาชิก 19 THB ฿19 -5%

 

New

PSPM04T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.0 มิล (ประมาณ 12.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.9*วงใน 10.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19 THB ฿19
19 THB ฿19 0%
สมาชิก 18.05 THB ฿18.05 -5%

 

New

PSPM15H15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 41.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 41.5*วงใน 38.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63 THB ฿63
63 THB ฿63 0%
สมาชิก 59.85 THB ฿59.85 -5%

 

New

PSPM13T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 35.1 มิล) Stainless pipe(วงนอก 35.1*วงใน 32.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

52 THB ฿52
52 THB ฿52 0%
สมาชิก 49.40 THB ฿49.40 -5%

 

New

PSPM20T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 48มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

57 THB ฿57
57 THB ฿57 0%
สมาชิก 54.15 THB ฿54.15 -5%

 

New

PSPM020T08M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/4 นิ้ว หนา 0.8 มิล (ประมาณ 6.4 มิล) Stainless pipe (แป๊ปเฟอร์) (วงนอก 6.4*วงใน4.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22 THB ฿22
22 THB ฿22 0%
สมาชิก 20.90 THB ฿20.90 -5%

 

New

PSPM06T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ19 มิล) Stainless pipe (วงนอก 19*วงใน 16.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PSPM34T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 88.3 มิล) Stainless pipe (วงนอก 88.3*วงใน 85.4มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

122 THB ฿122
122 THB ฿122 0%
สมาชิก 115.90 THB ฿115.90 -5%

 

New

PSPM30T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 76.6 มิล) Stainless pipe (วงนอก 76.6*วงใน 73.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

120 THB ฿120
120 THB ฿120 0%
สมาชิก 114 THB ฿114 -5%

 

New

PSPM24T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดหนา 2.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 63.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก63.5*วงใน60.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

72 THB ฿72
72 THB ฿72 0%
สมาชิก 68.40 THB ฿68.40 -5%

 

New

PSPM20T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 46.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

78 THB ฿78
78 THB ฿78 0%
สมาชิก 74.10 THB ฿74.10 -5%

 

New

PSPM05T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 16.1 มิล) Stainless pipe (วงนอก 16.1*วงใน 13.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19 THB ฿19
19 THB ฿19 0%
สมาชิก 18.05 THB ฿18.05 -5%

 

New

PSPM05T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ 15.8 มิล) Stainless pipe (วงนอก 15.8*วงใน 14มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19 THB ฿19
19 THB ฿19 0%
สมาชิก 18.05 THB ฿18.05 -5%

 

New

PSPM40T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 4 นิ้ว หนา 2มิล เกรด 304 (ประมาณ 101.3 มิล) Stainless pipe (วงนอก 101.3*วงใน 98.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

142 THB ฿142
142 THB ฿142 0%
สมาชิก 134.90 THB ฿134.90 -5%

 

New

PSPM40T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 101.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 101.5*วงใน 97.3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

120 THB ฿120
120 THB ฿120 0%
สมาชิก 114 THB ฿114 -5%

 

New

PSPM03T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/8 นิ้ว หนา 1.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ 9.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 9.5*วงใน 8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 THB ฿16
16 THB ฿16 0%
สมาชิก 15.20 THB ฿15.20 -5%

 

New

PSPM06T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 19.1มิล) Stainless pipe (วงนอก 19.1*วงใน 16มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PSPM07T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 7/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 22.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 22.4*วงใน 19.2มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31 THB ฿31
31 THB ฿31 0%
สมาชิก 29.45 THB ฿29.45 -5%

 

New

PSPM05T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 15.8 มิล) Stainless pipe (วงนอก 15.8*วงใน 12 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31 THB ฿31
31 THB ฿31 0%
สมาชิก 29.45 THB ฿29.45 -5%

 

New

PSPM05T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ16 มิล) Stainless pipe(วงนอก 16*วงใน 13มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22 THB ฿22
22 THB ฿22 0%
สมาชิก 20.90 THB ฿20.90 -5%

 

New

PS0140

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/2" เกรด 304 stainless round bar (ขนาด 38.1มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

304 THB ฿304
304 THB ฿304 0%
สมาชิก 288.80 THB ฿288.80 -5%

 

New

PS0100

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 25.40มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

139 THB ฿139
139 THB ฿139 0%
สมาชิก 132.05 THB ฿132.05 -5%

 

New

PS0040

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/2"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35 THB ฿35
35 THB ฿35 0%
สมาชิก 33.25 THB ฿33.25 -5%

 

New

PS0150

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.5/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 41.28มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

406 THB ฿406
406 THB ฿406 0%
สมาชิก 385.70 THB ฿385.70 -5%

 

New

PS0130

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 34.93มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

229 THB ฿229
229 THB ฿229 0%
สมาชิก 217.55 THB ฿217.55 -5%

 

New

PS0160

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 44.45มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

396 THB ฿396
396 THB ฿396 0%
สมาชิก 376.20 THB ฿376.20 -5%

 

New

PS0110

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/8"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 28.58มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

160 THB ฿160
160 THB ฿160 0%
สมาชิก 152 THB ฿152 -5%

 

New

PS0120

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/4" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 31.75มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

193 THB ฿193
193 THB ฿193 0%
สมาชิก 183.35 THB ฿183.35 -5%

 

New

PSM015

สแตนเลส เพลากลมขนาด 15 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61 THB ฿61
61 THB ฿61 0%
สมาชิก 57.95 THB ฿57.95 -5%

 

New

PSM012

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 12 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

41 THB ฿41
41 THB ฿41 0%
สมาชิก 38.95 THB ฿38.95 -5%

 

New

PSM010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 10 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

34 THB ฿34
34 THB ฿34 0%
สมาชิก 32.30 THB ฿32.30 -5%

 

New

PS0010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

13 THB ฿13
13 THB ฿13 0%
สมาชิก 12.35 THB ฿12.35 -5%

 

New

PS0020

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19 THB ฿19
19 THB ฿19 0%
สมาชิก 18.05 THB ฿18.05 -5%

 

New

PS0240

สแตนเลส เพลากลม 2.1/2 นิ้ว (ประมาณ 63.5 มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

768 THB ฿768
768 THB ฿768 0%
สมาชิก 729.60 THB ฿729.60 -5%

 

New

PS0200

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 50.8มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

476 THB ฿476
476 THB ฿476 0%
สมาชิก 452.20 THB ฿452.20 -5%

 

New

PSM002

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PSM018

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 18 มิลเกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

78 THB ฿78
78 THB ฿78 0%
สมาชิก 74.10 THB ฿74.10 -5%

 

New

PSM016

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 16 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65 THB ฿65
65 THB ฿65 0%
สมาชิก 61.75 THB ฿61.75 -5%

 

New

PSM025

สแตนเลส เพลากลม 25 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

139 THB ฿139
139 THB ฿139 0%
สมาชิก 132.05 THB ฿132.05 -5%

 

New

PSM020

สแตนเลส เพลากลม 20 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

93 THB ฿93
93 THB ฿93 0%
สมาชิก 88.35 THB ฿88.35 -5%

 

New

PS0260

สแตนเลส เพลากลม 2.3/4 นิ้ว(ประมาณ 69.85มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

864 THB ฿864
864 THB ฿864 0%
สมาชิก 820.80 THB ฿820.80 -5%

 

New

PS0220

สแตนเลส เพลากลม 2.1/4นิ้ว ( ประมาณ 57.15มิล ) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

591 THB ฿591
591 THB ฿591 0%
สมาชิก 561.45 THB ฿561.45 -5%

 

New

PS0030

สแตนเลส เพลากลม 3/8 นิ้ว ( ประมาณ 9.53มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28 THB ฿28
28 THB ฿28 0%
สมาชิก 26.60 THB ฿26.60 -5%

 

New

PS0060

สแตนเลส เพลากลม 3/4 นิ้ว ( ประมาณ 19.05มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

78 THB ฿78
78 THB ฿78 0%
สมาชิก 74.10 THB ฿74.10 -5%

 

New

PS0015

สแตนเลส เพลากลม 3/16 นิ้ว( ประมาณ 4.77มิล ) เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PS0340

สเตนเลส เพลากลม 3.1/2 นิ้ว (ประมาณ 88.9มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,372 THB ฿1,372
1,372 THB ฿1,372 0%
สมาชิก 1,303.40 THB ฿1,303.40 -5%

 

New

PS0300

สแตนเลส เพลากลม 3 นิ้ว( ประมาณ 76.2มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

1,020 THB ฿1,020
1,020 THB ฿1,020 0%
สมาชิก 969 THB ฿969 -5%

 

New

PSM003

สแตนเลส เพลากลม 3 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14 THB ฿14
14 THB ฿14 0%
สมาชิก 13.30 THB ฿13.30 -5%

 

New

PSM005

สแตนเลส เพลากลม 5 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

16 THB ฿16
16 THB ฿16 0%
สมาชิก 15.20 THB ฿15.20 -5%

 

New

PSM040

สแตนเลส เพลากลม40 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

359 THB ฿359
359 THB ฿359 0%
สมาชิก 341.05 THB ฿341.05 -5%

 

New

PS0400

สแตนเลส เพลากลม 4นิ้ว ( ประมาณ 102มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

2,320 THB ฿2,320
2,320 THB ฿2,320 0%
สมาชิก 2,204 THB ฿2,204 -5%

 

New

PSM004

สแตนเลส เพลากลม 4 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14 THB ฿14
14 THB ฿14 0%
สมาชิก 13.30 THB ฿13.30 -5%

 

New

PSM030

สแตนเลส เพลากลม 30 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

205 THB ฿205
205 THB ฿205 0%
สมาชิก 194.75 THB ฿194.75 -5%

 

New

PSSQ10

สแตนเลส สี่เหลี่ยม ขนาด 1" เกรด 304 Stainless square bar ( 25.4 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร รายละเอียดสินค้า สเตนเลส เกรด 304 เป็นเกรดมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไป มีส่วนผสมของ โครเมี่ยมและนิกเกิล โครเมียมช่วยป้องกันสนิมและ นิกเกิลช่วยลดการกัดกร่อน มีคุณสมบัติ ต้านการกัดกร่อน ลดการกัดกร่อน ทำความสะอาดง่าย ผิวสวย แข็งแรง สามารถเช็ดล้าง จึงมักนำไปใช้สำหรับทำอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อเน้นความปลอดภัยและความสะอาด แต่ สเตนเลส 304 มีข้อด้วย ที่ไม่ทนต่อการกัดกร่อนจากสารคลอไรด์ เช่น น้ำเกลือ น้ำทะเล บริษัท โคราชค้าเหล็ก จำกัด จัดจำหน่าย วัสดุโลหะและพลาสติก ต่าง ๆ แบ่งจำหน่ายเป็น เซนติเมตร จดทะเบียนตั้งแต่ พ.ศ. 2560 เลขที่จดทะเบียน 0305560001403 สินค้าที่แบ่งจำหน่ายของบริษัทมี เหล็ก เพลาขาว ss400 , เพลาฟ้า scm440 , เพลาแดง s45c ,skd11, สเตนเลส sus304 , อลูมิเนียม 6063 , ทองแดง , ทองเหลือง , ท่อเหล็กหนา , แป๊ปสเตย์ , ท่อสตีมดำ , ทองเหลืองลายเสือ , พลาสติกวิศวกรรม, ซุปเปอร์ลีนแท่ง และแผ่น , ปอมสีขาว, ปอมสีดำ, เอ็มซีไนลอน, อะคริลิคแผ่นใส , อะคริลิคแผ่นสี รับตัดประกอบด้วยด้วยเครื่องเลเซอร์ เร้าเตอร์ ตามแบบลูกค้า สนใจสั่งสินค้าความยาวพิเศษติดต่อที่เบอร์ 099-4698980 id: @kst2015 #สี่เหลี่ยมสเตนเลส #เพลาสเตนเลสสี่เหลี่ยม #สแตนเลสสี่เหลี่ยม #สเตนเลสท่อน #stainless square bar #วัสดุหลากหลาย ส่งตรงถึงบ้าน สั่งซื้อออนไลน์ ส่งได้ทั่วไทย

ขายแล้ว 0 ชิ้น

189 THB ฿189
189 THB ฿189 0%
สมาชิก 179.55 THB ฿179.55 -5%

 

New

PS0070

สแตนเลส เพลากลม 7/8 นิ้ว (ประมาณ 22.23 มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99 THB ฿99
99 THB ฿99 0%
สมาชิก 94.05 THB ฿94.05 -5%

 

New

PSM006

สแตนเลส เพลากลม 6 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

19 THB ฿19
19 THB ฿19 0%
สมาชิก 18.05 THB ฿18.05 -5%

 

New

PS0050

สแตนเลส เพลากลม 5/8 นิ้ว (ประมาณ 15.88มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

55 THB ฿55
55 THB ฿55 0%
สมาชิก 52.25 THB ฿52.25 -5%

 

New

PS0025

สแตนเลส เพลากลม 5/16 นิ้ว ( ประมาณ 7.94มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23 THB ฿23
23 THB ฿23 0%
สมาชิก 21.85 THB ฿21.85 -5%