เหล็กขาว แบน

New

PWBC10H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25.2มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PWBC10H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25.2มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18 THB ฿18
18 THB ฿18 0%
สมาชิก 17.10 THB ฿17.10 -5%

 

New

PWBC14H02NN

เหล็ก แบน กว้าง1.1/2'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 37.9มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะโรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว10เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

23 THB ฿23
23 THB ฿23 0%
สมาชิก 21.85 THB ฿21.85 -5%

 

New

PWBK14H04NN

เหล็ก แบน กว้าง1.1/2'' หนา1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.8มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว10เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40 THB ฿40
40 THB ฿40 0%
สมาชิก 38 THB ฿38 -5%

 

New

PWBK10H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25.5มิล หนา 9.53มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PWBC10H16NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25มิล หนา 4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PWBK14H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.3มิล หนา 9 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

32 THB ฿32
32 THB ฿32 0%
สมาชิก 30.40 THB ฿30.40 -5%

 

New

PWBK14H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 39.2มิล หนา19มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

58 THB ฿58
58 THB ฿58 0%
สมาชิก 55.10 THB ฿55.10 -5%

 

New

PWBC14H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.4มิล หนา 4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18 THB ฿18
18 THB ฿18 0%
สมาชิก 17.10 THB ฿17.10 -5%

 

New

PWBC14H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 37.3 หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PWBC04H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1/2" หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 11.8มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12 THB ฿12
12 THB ฿12 0%
สมาชิก 11.40 THB ฿11.40 -5%

 

New

PWBK12H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar(กว้าง 32.1มิล หนา 9มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28 THB ฿28
28 THB ฿28 0%
สมาชิก 26.60 THB ฿26.60 -5%

 

New

PWBC12H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.7มิล หนา 4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17 THB ฿17
17 THB ฿17 0%
สมาชิก 16.15 THB ฿16.15 -5%

 

New

PWBC12H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.1มิล หนา 3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

15 THB ฿15
15 THB ฿15 0%
สมาชิก 14.25 THB ฿14.25 -5%

 

New

PWBC12H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.2มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18 THB ฿18
18 THB ฿18 0%
สมาชิก 17.10 THB ฿17.10 -5%

 

New

PWBK20H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50 มิล หนา 9มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

39 THB ฿39
39 THB ฿39 0%
สมาชิก 37.05 THB ฿37.05 -5%

 

New

PWBK20H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50.5มิล หนา 19 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

76 THB ฿76
76 THB ฿76 0%
สมาชิก 72.20 THB ฿72.20 -5%

 

New

PWBC20H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 49.9มิล หนา 4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21 THB ฿21
21 THB ฿21 0%
สมาชิก 19.95 THB ฿19.95 -5%

 

New

PWBC20H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 52.3มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

18 THB ฿18
18 THB ฿18 0%
สมาชิก 17.10 THB ฿17.10 -5%

 

New

PWBK20H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 49.6มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
48 THB ฿48 0%
สมาชิก 45.60 THB ฿45.60 -5%

 

New

PWBC04H15NN

เหล็ก แบน กว้าง 1/2" หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 12.2มิล หนา4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

12 THB ฿12
12 THB ฿12 0%
สมาชิก 11.40 THB ฿11.40 -5%

 

New

PWBC20H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50.5มิล หนา 6 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

26 THB ฿26
26 THB ฿26 0%
สมาชิก 24.70 THB ฿24.70 -5%

 

New

PWBK24H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat (กว้าง 65.4มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

48 THB ฿48
48 THB ฿48 0%
สมาชิก 45.60 THB ฿45.60 -5%

 

New

PWBK24H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 65.5มิล หนา 19มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89 THB ฿89
89 THB ฿89 0%
สมาชิก 84.55 THB ฿84.55 -5%

 

New

PWBC24H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 60มิล หนา 3 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21 THB ฿21
21 THB ฿21 0%
สมาชิก 19.95 THB ฿19.95 -5%

 

New

PWBC24H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 60มิล หนา 6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

31 THB ฿31
31 THB ฿31 0%
สมาชิก 29.45 THB ฿29.45 -5%

 

New

PWBK24H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 64.9มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61 THB ฿61
61 THB ฿61 0%
สมาชิก 57.95 THB ฿57.95 -5%

 

New

PWBK30H06NN

เหล็ก แบนกว้าง 3'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.3มิล หนา 19มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

104 THB ฿104
104 THB ฿104 0%
สมาชิก 98.80 THB ฿98.80 -5%

 

New

PWBC30H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.4มิล หนา 4มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

28 THB ฿28
28 THB ฿28 0%
สมาชิก 26.60 THB ฿26.60 -5%

 

New

PWBC30H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 74.4มิล หนา 3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

17 THB ฿17
17 THB ฿17 0%
สมาชิก 16.15 THB ฿16.15 -5%

 

New

PWBC30H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.1มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

36 THB ฿36
36 THB ฿36 0%
สมาชิก 34.20 THB ฿34.20 -5%

 

New

PWBK30H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 74.8มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

68 THB ฿68
68 THB ฿68 0%
สมาชิก 64.60 THB ฿64.60 -5%

 

New

PWBK30H10NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1'' เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.8มิล หนา 25มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

135 THB ฿135
135 THB ฿135 0%
สมาชิก 128.25 THB ฿128.25 -5%

 

New

PWBC40H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100มิล หนา 6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43 THB ฿43
43 THB ฿43 0%
สมาชิก 40.85 THB ฿40.85 -5%

 

New

PWBK40H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.7มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

93 THB ฿93
93 THB ฿93 0%
สมาชิก 88.35 THB ฿88.35 -5%

 

New

PWBK40H10NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.4มิล หนา 25มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

179 THB ฿179
179 THB ฿179 0%
สมาชิก 170.05 THB ฿170.05 -5%

 

New

PWBC06H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 3/4" หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 19.3มิล หนา 3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

14 THB ฿14
14 THB ฿14 0%
สมาชิก 13.30 THB ฿13.30 -5%

 

New

PWBK30H05NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 5/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75มิล หนา 15มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

84 THB ฿84
84 THB ฿84 0%
สมาชิก 79.80 THB ฿79.80 -5%

 

New

PWBK30H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.1มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

54 THB ฿54
54 THB ฿54 0%
สมาชิก 51.30 THB ฿51.30 -5%

 

New

PWBC40H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.2มิล หนา 3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29 THB ฿29
29 THB ฿29 0%
สมาชิก 27.55 THB ฿27.55 -5%

 

New

PWBK40H05NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 5/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100มิล หนา 15มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

112 THB ฿112
112 THB ฿112 0%
สมาชิก 106.40 THB ฿106.40 -5%

 

New

PWBK40H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.8มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

73 THB ฿73
73 THB ฿73 0%
สมาชิก 69.35 THB ฿69.35 -5%

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้