สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PSPM04T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 2.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 8.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP02B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/4 นิ้ว เบอร์40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 13.7มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 13.7 มิล วงใน 9.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM10T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.6 มิล) Stainless pipe(วงนอก 25.6*วงใน 22.01ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM40T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 101.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 101.5*วงใน 97.3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP20B40

สเตนเลส เกรด 304 Stainless pipe ผิวด้าน 2" sch 40 ด้านนอก 60*ใน 52.7มิล (วงนอก 60*วงใน 52.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM04T12MN

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 12.7 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.7*วงใน 10.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM10T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 25.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 25.4*วงใน 23มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM03T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/8 นิ้ว หนา 1.0 มิล เกรด 304 (ประมาณ 9.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 9.5*วงใน 8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP20B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 59.8 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 59.8มิล*วงใน 54.6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM04T10M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1/2 นิ้ว หนา 1.0 มิล (ประมาณ 12.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 12.9*วงใน 10.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP40B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 40 (ประมา่ณ วัดนอก 114.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.2*วงใน 103มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM06T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 19.1มิล) Stainless pipe (วงนอก 19.1*วงใน 16มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP04B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 21.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 21.2*วงใน 15.8 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM15H15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 41.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 41.5*วงใน 38.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP40B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 114.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 114.4*วงใน 109มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM06T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ19 มิล) Stainless pipe (วงนอก 19*วงใน 16.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP04B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1/2นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (วัดนอกประมาณ 21.4 มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 21.4มิลวงใน 16.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM13T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 35.1 มิล) Stainless pipe(วงนอก 35.1*วงใน 32.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP06B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้้ว เบอร์ 40 (ประมาณ 26.2 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26.2*วงใน 20.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM34T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 88.3 มิล) Stainless pipe (วงนอก 88.3*วงใน 85.4มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP12B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 42 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 42 มิล วงใน 35.3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM16T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.5 มิลเกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe(วงนอก 44.5*วงใน 41มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM07T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 7/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 22.4 มิล) Stainless pipe (วงนอก 22.4*วงใน 19.2มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP06B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3/4 นิ้ว เบอร์ 10 (ประมาณ วัดนอก 26 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 26*วงใน21.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM30T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 3 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 76.6 มิล) Stainless pipe (วงนอก 76.6*วงใน 73.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP12B10N

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/4นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก 41.8มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 41.8*วงใน 36.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM16T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.3/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 44.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก 44.5*วงใน 42มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 15.8 มิล) Stainless pipe (วงนอก 15.8*วงใน 12 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP34B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3.1/2 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ วัดนอก102 มิล) Stainless schedule pipe(วงนอก 102*วงใน 96มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM24T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดหนา 2.1/2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 63.5 มิล) Stainless pipe (วงนอก63.5*วงใน60.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP14B40

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48มิล)Stainless schedule pipe (วงนอก 48 มิลวงใน 41.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM12T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 28.9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ16 มิล) Stainless pipe(วงนอก 16*วงใน 13มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP30B40

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 40 เกรด 304 (ประมาณ 89.6 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.6*วงใน 79.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM20T20M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 46.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP14B10

สแตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 1.1/2 นิ้ว เบอร์10 เกรด 304 (ประมาณวัดนอก 48.1 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 48.1 มิล วงใน 42.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM12T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 1.1/4 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 31.9 มิล) Stainless pipe (วงนอก 31.9*วงใน 29.5มิล (+2มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM05T12M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล เกรด 304 (ประมาณ 16.1 มิล) Stainless pipe (วงนอก 16.1*วงใน 13.5มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSP30B10

สเตนเลส ท่อกลม ผิวด้าน 3 นิ้ว เบอร์ 10 เกรด 304 (ประมาณ 89.4 มิล) Stainless schedule pipe (วงนอก 89.4*วงใน 83.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSPM20T15M

สเตนเลส ท่อกลม ผิวมัน วัดนอก 2 นิ้ว หนา 1.5 มิล เกรด 304 (ประมาณ 51 มิล) Stainless pipe (วงนอก 51*วงใน 48มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) ความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้