สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PWBC12H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.1มิล หนา 3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK30H06NN

เหล็ก แบนกว้าง 3'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.3มิล หนา 19มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC10H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25.2มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK24H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 64.9มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC12H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.2มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC30H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.4มิล หนา 4มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK20H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50 มิล หนา 9มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK40H05NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 5/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100มิล หนา 15มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK14H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.3มิล หนา 9 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC30H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 74.4มิล หนา 3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK20H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50.5มิล หนา 19 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK40H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.8มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK14H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 39.2มิล หนา19มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC30H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.1มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC20H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 49.9มิล หนา 4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC40H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.2มิล หนา 3มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC14H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.4มิล หนา 4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK30H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 74.8มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC20H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 52.3มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC40H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100มิล หนา 6มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC14H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 37.3 หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK30H10NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 1'' เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.8มิล หนา 25มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK20H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 49.6มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK40H04NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.7มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC14H02NN

เหล็ก แบน กว้าง1.1/2'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 37.9มิล หนา 6มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะโรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว10เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC20H02NN

เหล็ก แบน กว้าง 2'' หนา 1/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 50.5มิล หนา 6 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC04H15NN

เหล็ก แบน กว้าง 1/2" หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 12.2มิล หนา4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK40H10NN

เหล็ก แบน กว้าง 4'' หนา 1" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 100.4มิล หนา 25มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK14H04NN

เหล็ก แบน กว้าง1.1/2'' หนา1/2" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 38.8มิล หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว10เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK24H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat (กว้าง 65.4มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC04H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 1/2" หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 11.8มิล หนา 3 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC06H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 3/4" หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 19.3มิล หนา 3มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK10H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25.5มิล หนา 9.53มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK24H06NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 3/4" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 65.5มิล หนา 19มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK12H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar(กว้าง 32.1มิล หนา 9มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK30H05NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 5/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75มิล หนา 15มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC10H16NN

เหล็ก แบน กว้าง 1'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 25มิล หนา 4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC24H01NN

เหล็ก แบน กว้าง 2.1/2'' หนา 1/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 60มิล หนา 3 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBC12H015NN

เหล็ก แบน กว้าง 1.1/4'' หนา 3/16" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 32.7มิล หนา 4มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PWBK30H03NN

เหล็ก แบน กว้าง 3'' หนา 3/8" เกรด SS400 steel flat bar (กว้าง 75.1มิล หนา 9มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้