อลูมิเนียม ท่อ แป๊ป

New

PAP14H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด1.1/2" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 38.1 มิล วงใน 31.9มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.4มิล วงใน 19.2มิลหนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H15M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1"หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.3มิล วงใน 22มิลหนา 1.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP10H4.5M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1" หนา 4.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 25.4 มิล วงใน 16.2มิล หนา 4.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP16H60M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.3/4"หนา 6 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 44.7*วงใน 32.6มิล หนา 6 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP16H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.3/4"หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 44.7 มิล วงใน 38.6มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP12H60M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 1.1/4" หนา 6 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 31.7มิล วงใน 19.8มิล หนา 6 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP12H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.1/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 31.9 มิล วงใน 25.7มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP14H60M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1.1/2" หนา 6 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 38 มิล วงใน 25.8มิล หนา 6 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP20H20M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด2" หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 50.8 มิล วงใน 46.8มิล หนา 2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP04H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 1/2"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 13มิล วงใน10.4มิล หนา 1.2 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP24H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/2"หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 63.5*วงใน 57.2มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP24H20M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/2" หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 63.4มิล วงใน 59.4มิล หนา 2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP20H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 2" หนา 3 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 51มิล วงใน 44.8มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP26H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.3/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 70 มิล วงใน 64มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP22H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 2.1/4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 57 มิล วงใน 51.2มิล หนา 3 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP30H20M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 3"หนา 2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 76.5 มิล วงใน 72.3มิล หนา 2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP30H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 76.2มิล วงใน 70มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP06H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/4" หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 19.1 มิล วงใน 16.6มิล หนา 1.2 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP34H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3.1/2"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 89 มิล วงใน 82.9มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP34H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3.1/2"หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 89 มิล วงใน 85.7มิล หนา 3 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 9.6 มิล วงใน 6.7มิล หนา 1.2 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H10M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.0 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 9.5 มิล วงใน 7.3มิล หนา 1.0 มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP06H30M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 3/4" หนา 3.0 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 19.1มิล วงใน 13มิล หนา 3 มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร *

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H31M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 5/8"หนา 3.0มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 16 มิล วงใน 10มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H12M

ท่ออลูมิเนียมขนาด 5/8"หนา 1.2 มิลเกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 15.8 มิล วงใน 13มิล หนา 1.2 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP05H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 5/8" หนา 1.5 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 16 มิล วงใน 12.6มิล หนา 1.5 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP40H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 4" หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe(วงนอก 102 มิล วงใน95.7มิล หนา 3 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP03H15M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 3/8"หนา 1.5มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 9.6 มิล วงใน 6.6มิล หนา 1.5 มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP07H30M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 7/8"หนา 3 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 22.2 มิล วงใน 16.3มิล มิล ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAP07H12M

ท่ออลูมิเนียม ขนาด 7/8"หนา 1.2 มิล เกรด 6063 Aluminum pipe (วงนอก 22.2 มิล วงใน 19.8มิล หนา 1.2 มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้