แป๊บสเตย์

New

PP0100H0040

ท่อเหล็ก วัดนอก 1 นิ้ว ใน 1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1 นิ้ว วัดใน 1/2 นิ้้ว ประมาณ 25.4มิล x 12.7มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63 THB ฿63
63 THB ฿63 0%
สมาชิก 59.85 THB ฿59.85 -5%

 

New

PP0040H0020

ท่อเหล็ก วัดนอก 1/2 นิ้ว ใน 1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1/2 นิ้ว วัดใน 1/4 นิ้ว ประมาณ 12.7 มิล x 6.3 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

51 THB ฿51
51 THB ฿51 0%
สมาชิก 48.45 THB ฿48.45 -5%

 

New

PP0140H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/2 นิ้ว ใน 1 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.1/2 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 38.1มิล x 25.4มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

95 THB ฿95
95 THB ฿95 0%
สมาชิก 90.25 THB ฿90.25 -5%

 

New

PP0100H00600

ท่อเหล็ก วัดนอก 1 นิ้ว ใน 3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1 นิ้ว วัดใน 3/4 นิ้ว ประมาณ 25.4 มิล x 19.02 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

40 THB ฿40
40 THB ฿40 0%
สมาชิก 38 THB ฿38 -5%

 

New

PP0140H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/2 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.1/2 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 38.1 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

67 THB ฿67
67 THB ฿67 0%
สมาชิก 63.65 THB ฿63.65 -5%

 

New

PP0120H0060

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/4 นิ้ว ใน 3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.1/4 นิ้ว วัดใน 3/4 นิ้ว ประมาณ 31.75 มิล x 19.05 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

75 THB ฿75
75 THB ฿75 0%
สมาชิก 71.25 THB ฿71.25 -5%

 

New

PP0120H0040

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/4 นิ้ว ใน 1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.1/4 นิ้ว วัดใน 1/2 นิ้ว ประมาณ 33.4 มิล x 12.7 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

99 THB ฿99
99 THB ฿99 0%
สมาชิก 94.05 THB ฿94.05 -5%

 

New

PP0120H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/4 นิ้ว ใน 1 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.1/4 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 31.75 มิล x 25.4 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

61 THB ฿61
61 THB ฿61 0%
สมาชิก 57.95 THB ฿57.95 -5%

 

New

PP0140H0070

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/2 นิ้ว ใน 7/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.1/2 นิ้ว วัดใน 7/8 นิ้ว ประมาณ 38.1 มิล x 22.22 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

100 THB ฿100
100 THB ฿100 0%
สมาชิก 95 THB ฿95 -5%

 

New

PP0140H0060

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/2 นิ้ว ใน 3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.1/2" วัดด้านใน 3/4" ( 38.1 มิล x 19.05 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

110 THB ฿110
110 THB ฿110 0%
สมาชิก 104.50 THB ฿104.50 -5%

 

New

PP0160H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) (เลือกความยาวที่ตัวเลือกสินค้า) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

84 THB ฿84
84 THB ฿84 0%
สมาชิก 79.80 THB ฿79.80 -5%

 

New

PP0160H0110

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน 1.1/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดด้านใน 1.1/8 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 28.58 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

115 THB ฿115
115 THB ฿115 0%
สมาชิก 109.25 THB ฿109.25 -5%

 

New

PP0160H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

65 THB ฿65
65 THB ฿65 0%
สมาชิก 61.75 THB ฿61.75 -5%

 

New

PP0160H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน 1 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 25.4 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

139 THB ฿139
139 THB ฿139 0%
สมาชิก 132.05 THB ฿132.05 -5%

 

New

PP0120H0050

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.1/4 นิ้ว ใน 5/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.1/4 นิ้ว วัดใน 5/8 นิ้ว ประมาณ 31.75 มิล x 15.88 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

87 THB ฿87
87 THB ฿87 0%
สมาชิก 82.65 THB ฿82.65 -5%

 

New

PP0170H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.7/8 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว (ประมาณ 47.62 มิล x 38.1 มิล) แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.7/8 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 47.62 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

88 THB ฿88
88 THB ฿88 0%
สมาชิก 83.60 THB ฿83.60 -5%

 

New

PP0150H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.5/8 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 1.5/8 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 41.28 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

63 THB ฿63
63 THB ฿63 0%
สมาชิก 59.85 THB ฿59.85 -5%

 

New

PP0150H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.5/8 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.5/8 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 41.28 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

87 THB ฿87
87 THB ฿87 0%
สมาชิก 82.65 THB ฿82.65 -5%

 

New

PP0160H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดใน1.1/4 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

101 THB ฿101
101 THB ฿101 0%
สมาชิก 95.95 THB ฿95.95 -5%

 

New

PP0160H0060

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.3/4 นิ้ว ใน 3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.3/4 นิ้ว วัดใน 3/4 นิ้ว ประมาณ 44.45 มิล x 19.05 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

152 THB ฿152
152 THB ฿152 0%
สมาชิก 144.40 THB ฿144.40 -5%

 

New

PP0040H0025

ท่อเหล็ก วัดนอก 1/2 นิ้ว ใน 7 มิล แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1/2 นิ้ว วัดด้านใน 7 มิล (ประมาณ 12.7 มิล x 7 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

42 THB ฿42
42 THB ฿42 0%
สมาชิก 39.90 THB ฿39.90 -5%

 

New

PP0040H0030

ท่อเหล็ก วัดนอก 1/2 นิ้ว วัดใน 3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1/2 นิ้ว วัดใน 3/8 นิ้ว ประมาณ 12.7 มิล x 9.53 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21 THB ฿21
21 THB ฿21 0%
สมาชิก 19.95 THB ฿19.95 -5%

 

New

PP0170H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.7/8 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.7/8 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 47.62 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

107 THB ฿107
107 THB ฿107 0%
สมาชิก 101.65 THB ฿101.65 -5%

 

New

PP0170H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 1.7/8 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 1.7/8 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 47.63 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

124 THB ฿124
124 THB ฿124 0%
สมาชิก 117.80 THB ฿117.80 -5%

 

New

PP0200H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 2 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 50.8 มิล x 31.74 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

166 THB ฿166
166 THB ฿166 0%
สมาชิก 157.70 THB ฿157.70 -5%

 

New

PP0200H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2 นิ้ว วัดด้านใน 1.1/2 นิ้ว (ประมาณ 50.8 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

140 THB ฿140
140 THB ฿140 0%
สมาชิก 133 THB ฿133 -5%

 

New

PP0200H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 2 นิ้ว ใน 1 นิ้ว (ประมาณ 50.8 มิล x 25.4 มิล) แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 50.8 มิล x 25.4 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

196 THB ฿196
196 THB ฿196 0%
สมาชิก 186.20 THB ฿186.20 -5%

 

New

PP0240H0110

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1.1/8 นิ้ แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1.1/8 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 28.58 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

298 THB ฿298
298 THB ฿298 0%
สมาชิก 283.10 THB ฿283.10 -5%

 

New

PP0240H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

283 THB ฿283
283 THB ฿283 0%
สมาชิก 268.85 THB ฿268.85 -5%

 

New

PP0240H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

248 THB ฿248
248 THB ฿248 0%
สมาชิก 235.60 THB ฿235.60 -5%

 

New

PP0240H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 25.4 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

311 THB ฿311
311 THB ฿311 0%
สมาชิก 295.45 THB ฿295.45 -5%

 

New

PP0200H0060

ท่อเหล็ก วัดนอก 2 นิ้ว ใน 3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2 นิ้ว วัดใน 3/4 นิ้ว ประมาณ 50.8 มิล x 19.02 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

218 THB ฿218
218 THB ฿218 0%
สมาชิก 207.10 THB ฿207.10 -5%

 

New

PP0200H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 2 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 50.8 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

89 THB ฿89
89 THB ฿89 0%
สมาชิก 84.55 THB ฿84.55 -5%

 

New

PP0220H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/4 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 57.15 มิล x 31.75 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

222 THB ฿222
222 THB ฿222 0%
สมาชิก 210.90 THB ฿210.90 -5%

 

New

PP0220H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 57.15 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

185 THB ฿185
185 THB ฿185 0%
สมาชิก 175.75 THB ฿175.75 -5%

 

New

PP0220H0100

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/4 นิ้ว ใน 1 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 1 นิ้ว ประมาณ 57.15 มิล x25.4 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

250 THB ฿250
250 THB ฿250 0%
สมาชิก 237.50 THB ฿237.50 -5%

 

New

PP0240H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

157 THB ฿157
157 THB ฿157 0%
สมาชิก 149.15 THB ฿149.15 -5%

 

New

PP0240H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 63.5 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

266 THB ฿266
266 THB ฿266 0%
สมาชิก 252.70 THB ฿252.70 -5%

 

New

PP0240H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/2 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/2 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว (ประมาณ 63.5 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

205 THB ฿205
205 THB ฿205 0%
สมาชิก 194.75 THB ฿194.75 -5%

 

New

PP0210H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/8 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/8 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 53.97 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

176 THB ฿176
176 THB ฿176 0%
สมาชิก 167.20 THB ฿167.20 -5%

 

New

PP0210H0160

ท่อเหล็ก วัดด้านนอก 2.1/8 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/8 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 53.97 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

115 THB ฿115
115 THB ฿115 0%
สมาชิก 109.25 THB ฿109.25 -5%

 

New

PP0210H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/8 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/8 นิ้ว วัดด้านใน 1.1/2 นิ้ว (ประมาณ 53.97 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล ) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

130 THB ฿130
130 THB ฿130 0%
สมาชิก 123.50 THB ฿123.50 -5%

 

New

PP0220H0170

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/4 นิ้ว ใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 57.15 มิล x 49 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

110 THB ฿110
110 THB ฿110 0%
สมาชิก 104.50 THB ฿104.50 -5%

 

New

PP0220H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.1/4 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.1/4 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 57.15 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

149 THB ฿149
149 THB ฿149 0%
สมาชิก 141.55 THB ฿141.55 -5%

 

New

PP0260H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 69.85 มิล x50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

224 THB ฿224
224 THB ฿224 0%
สมาชิก 212.80 THB ฿212.80 -5%

 

New

PP0260H0150

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 1.5/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 1.5/8 นิ้ว ประมาณ 69.85มิล x 41.28มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

294 THB ฿294
294 THB ฿294 0%
สมาชิก 279.30 THB ฿279.30 -5%

 

New

PP0260H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 69.85 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

333 THB ฿333
333 THB ฿333 0%
สมาชิก 316.35 THB ฿316.35 -5%

 

New

PP0260H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 69.85 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

272 THB ฿272
272 THB ฿272 0%
สมาชิก 258.40 THB ฿258.40 -5%

 

New

PP0260H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 69.85 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

315 THB ฿315
315 THB ฿315 0%
สมาชิก 299.25 THB ฿299.25 -5%

 

New

PP0300H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

317 THB ฿317
317 THB ฿317 0%
สมาชิก 301.15 THB ฿301.15 -5%

 

New

PP0270H0210

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.7/8 นิ้ว วัดใน 2.1/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.7/8 นิ้ว วัดใน 2.1/8 นิ้ว ประมาณ 73.03 มิล x 53.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

215 THB ฿215
215 THB ฿215 0%
สมาชิก 204.25 THB ฿204.25 -5%

 

New

PP0270H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.7/8 นิ้ว ใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.7/8 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 73.03 มิล x 50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

238 THB ฿238
238 THB ฿238 0%
สมาชิก 226.10 THB ฿226.10 -5%

 

New

PP0270H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.7/8 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.7/8 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 73.03 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

320 THB ฿320
320 THB ฿320 0%
สมาชิก 304 THB ฿304 -5%

 

New

PP0230H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/8 นิ้ว ใน 1.1./2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 2.3/8 นิ้ว วัดใน 1.1./2 นิ้ว ประมาณ 60.33 มิล x 37 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

222 THB ฿222
222 THB ฿222 0%
สมาชิก 210.90 THB ฿210.90 -5%

 

New

PP0260H0220

ท่อเหล็ก วัดนอก 2.3/4 นิ้ว ใน 2.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 2.3/4 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว ประมาณ 69.85 มิล x 57.15 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

170 THB ฿170
170 THB ฿170 0%
สมาชิก 161.50 THB ฿161.50 -5%

 

New

PP0300H0220

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 57.15 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

227 THB ฿227
227 THB ฿227 0%
สมาชิก 215.65 THB ฿215.65 -5%

 

New

PP0300H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

298 THB ฿298
298 THB ฿298 0%
สมาชิก 283.10 THB ฿283.10 -5%

 

New

PP0300H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

371 THB ฿371
371 THB ฿371 0%
สมาชิก 352.45 THB ฿352.45 -5%

 

New

PP0300H0110

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว ใน 1.1/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.1/8 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 28.58 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

400 THB ฿400
400 THB ฿400 0%
สมาชิก 380 THB ฿380 -5%

 

New

PP0300H0120

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว ใน 1.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.1/4 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 31.758 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

386 THB ฿386
386 THB ฿386 0%
สมาชิก 366.70 THB ฿366.70 -5%

 

New

PP0300H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

354 THB ฿354
354 THB ฿354 0%
สมาชิก 336.30 THB ฿336.30 -5%

 

New

PP0340H0240

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 2.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 2.1/2 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x 63.5 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

319 THB ฿319
319 THB ฿319 0%
สมาชิก 303.05 THB ฿303.05 -5%

 

New

PP0340H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x 50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

424 THB ฿424
424 THB ฿424 0%
สมาชิก 402.80 THB ฿402.80 -5%

 

New

PP0340H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

523 THB ฿523
523 THB ฿523 0%
สมาชิก 496.85 THB ฿496.85 -5%

 

New

PP0340H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

505 THB ฿505
505 THB ฿505 0%
สมาชิก 479.75 THB ฿479.75 -5%

 

New

PP0300H0260

ท่อเหล็ก วัดนอก 3 นิ้ว ใน 2.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3 นิ้ว วัดใน 2.3/4 นิ้ว ประมาณ 76.2 มิล x 69.85 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

119 THB ฿119
119 THB ฿119 0%
สมาชิก 113.05 THB ฿113.05 -5%

 

New

PP0320H0200

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/4 นิ้ว ใน 2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/4 นิ้ว วัดใน 2 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 50.8 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

346 THB ฿346
346 THB ฿346 0%
สมาชิก 328.70 THB ฿328.70 -5%

 

New

PP0320H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/4 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

427 THB ฿427
427 THB ฿427 0%
สมาชิก 405.65 THB ฿405.65 -5%

 

New

PP0340H0320

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 3.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 3.1/4 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

470 THB ฿470
470 THB ฿470 0%
สมาชิก 446.50 THB ฿446.50 -5%

 

New

PP0340H0260

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 2.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 2.3/4 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x 69.85 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

283 THB ฿283
283 THB ฿283 0%
สมาชิก 268.85 THB ฿268.85 -5%

 

New

PP0340H0220

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/2 นิ้ว ใน 2.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/2 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว ประมาณ 88.9 มิล x57.15 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

393 THB ฿393
393 THB ฿393 0%
สมาชิก 373.35 THB ฿373.35 -5%

 

New

PP0320H0250

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/4 นิ้ว ใน 2.5/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/4 นิ้ว วัดใน 2.5/8 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 66.68 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

211 THB ฿211
211 THB ฿211 0%
สมาชิก 200.45 THB ฿200.45 -5%

 

New

PP0320H0260

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/4 นิ้ว ใน 2.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.1/4 นิ้ว วัดใน 2.3/4 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 69.85 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

180 THB ฿180
180 THB ฿180 0%
สมาชิก 171 THB ฿171 -5%

 

New

PP0320H0220

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.1/4 นิ้ว ใน 2.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.1/4 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว ประมาณ 82.55 มิล x 57.15 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

296 THB ฿296
296 THB ฿296 0%
สมาชิก 281.20 THB ฿281.20 -5%

 

New

PP0060H0040N

ท่อเหล็ก วัดนอก 3/4 นิ้ว ใน 1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3/4 นิ้ว วัดใน 1/2 นิ้ว ประมาณ 19.05 มิล x 12.7 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

49 THB ฿49
49 THB ฿49 0%
สมาชิก 46.55 THB ฿46.55 -5%

 

New

PP0360H0300

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.3/4 นิ้ว ใน 3 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.3/4 นิ้ว วัดใน 3 นิ้ว ประมาณ 95.25 มิล x 76.2 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

289 THB ฿289
289 THB ฿289 0%
สมาชิก 274.55 THB ฿274.55 -5%

 

New

PP0360H0260

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.3/4 นิ้ว ใน 2.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.3/4 นิ้ว วัดใน 2.3/4 นิ้ว ประมาณ 95.25 มิล x69.85 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

376 THB ฿376
376 THB ฿376 0%
สมาชิก 357.20 THB ฿357.20 -5%

 

New

PP0360H0220

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.3/4 นิ้ว ใน 2.1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.3/4 นิ้ว วัดใน 2.1/4 นิ้ว ประมาณ 95.25 มิล x 57.15 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

482 THB ฿482
482 THB ฿482 0%
สมาชิก 457.90 THB ฿457.90 -5%

 

New

PP0360H0240

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.3/4 นิ้ว ใน 2.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 3.3/4 นิ้ว วัดใน 2.1/2 นิ้ว ประมาณ 95.25 มิล x 63.5 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

424 THB ฿424
424 THB ฿424 0%
สมาชิก 402.80 THB ฿402.80 -5%

 

New

PP0360H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 3.3/4 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3.3/4 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 95.25 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

580 THB ฿580
580 THB ฿580 0%
สมาชิก 551 THB ฿551 -5%

 

New

PP0400H0150

ท่อเหล็ก วัดนอก 4 นิ้ว ใน 1.5/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 4 นิ้ว วัดใน 1.5/8 นิ้ว ประมาณ 100.6 มิล x 41.28 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

680 THB ฿680
680 THB ฿680 0%
สมาชิก 646 THB ฿646 -5%

 

New

PP0400H0130

ท่อเหล็ก วัดนอก 4 นิ้ว ใน 1.3/8 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 4 นิ้ว วัดด้านใน 1.3/8 นิ้ว ประมาณ 100.6 มิล x 34.93 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

718 THB ฿718
718 THB ฿718 0%
สมาชิก 682.10 THB ฿682.10 -5%

 

New

PP0400H0160

ท่อเหล็ก วัดนอก 4 นิ้ว ใน 1.3/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป๊ปสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 4 นิ้ว วัดใน 1.3/4 นิ้ว ประมาณ 100.6 มิล x 44.45 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

661 THB ฿661
661 THB ฿661 0%
สมาชิก 627.95 THB ฿627.95 -5%

 

New

PP0400H0140

ท่อเหล็ก วัดนอก 4 นิ้ว ใน 1.1/2 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe(ขนาด วัดด้านนอก 4 นิ้ว วัดใน 1.1/2 นิ้ว ประมาณ 100.6 มิล x 38.1 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

700 THB ฿700
700 THB ฿700 0%
สมาชิก 665 THB ฿665 -5%

 

New

PP0030H0020

ท่อเหล็ก วัดนอก 3/8 นิ้ว ใน 1/4 นิ้ว แป๊ปเหล็ก แป็บสเตย์ Steel Pipe (ขนาด วัดด้านนอก 3/8 นิ้ว วัดด้านนอก 1/4 นิ้ว ประมาณ 9.53 มิล x 6.35 มิล (+-2 มิล) ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21 THB ฿21
21 THB ฿21 0%
สมาชิก 19.95 THB ฿19.95 -5%