สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PSB40H02

สแตนเลส แบน กว้าง 4" หนา 1/4"เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 102 มิล หนา 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H015

สแตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40 มิล หนา4.77มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB24H02

สแตนเลสแบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 63.5มิล หนา6.35มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB12H04

สแตนเลส แบนกว้าง 1.1/4"หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 31.75 มิลหนา 12.7มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB40H04

สแตนเลส แบนกว้าง 4" หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 102 มิลหนา 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H010

สแตนเลส แบนกว้าง 1" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40มิล หนา3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB24H04

สแตนเลส แบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/2"เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 63.5 มิล หนา12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB12H06

สแตนเลส แบนกว้าง 1.1/4" หนา 3/4"เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 31.75 มิล หนา 19.05มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB06H03

สแตนเลส แบนกว้าง 3/4" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 19.05 มิล หนา9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H02

สแตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40*หนา 6.35มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H03

สแตนเลส แบน กว้าง 2" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 51 มิล หนา 9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H03

สแตนเลส แบนกว้าง 1.1/2" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 38.1 มิล หนา 9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB06H015

สแตนเลส แบน กว้าง 3/4" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 19.05 มิล หนา 4.77มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H04

สเเตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 25.40 มิล หนา 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H06

สแตนเลส แบน กว้าง 2" หนา 3/4" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 51 มิล หนา 19.05มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H015

สแตนเลส แบนกว้าง 1.1/2" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 38.1มิล หนา 4.77มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB06H010

สแตนเลส แบน กว้าง3/4" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 19.05 มิล หนา3มิล) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H015

สแตนเลส แบน กว้าง 2" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 51 มิล หนา 4.77มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H010

สแตนแลส แบนกว้าง 1.1/2" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 38.1 มิล หนา 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB06H02

สแตนเลส แบนกว้าง 3/4" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง19.05 มิล หนา 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H010

สแตนเลส แบนกว้าง 2" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 51มิล หนา 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H02

สแตนเลส แบนกว้าง 1.1/2" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 38.1มิล หนา 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB30H05

สแตนเลส แบน กว้าง3" หนา 5/8"เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 76.2 มิล หนา 15.88มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H04

สแตนแลส แบน กว้าง 2" หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 51*หนา 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H04

สแตนเลส แบน กว้าง 1.1/2" หนา 1/2" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 38.1 มิล หนา 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB30H03

สแตนเลส แบนกว้าง 3" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 76.2 มิล หนา9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB20H10

สแตนเลส แบนกว้าง 2" หนา 1" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 51 มิล หนา 25.40มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB14H25

สเเตนเลส แบน กว้าง 1.1/2" หนา 1" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 38.1 มิล หนา 25.40มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB30H01

สแตนเลส แบนกว้าง 3" หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 76.2 มิล หนา3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB04H010

สแตนเลส แบน กว้าง 1/2"หนา 1/8" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 12.7 มิล หนา 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB40H03

สแตนเลส แบนกว้าง 4" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 102 มิล หนา 9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H03

สเเตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 3/8" เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 25.40 มิล หนา9.53มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB30H02

สแตนเลส แบนกว้าง 3" หนา 1/4" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 76.2มิล หนา6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB04H015

สแตนเลส แบน กว้าง1/2" หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 12.7 มิล หนา4.77มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB40H01

สแตนเลส เส้นแบน เกรด304 Stainless Flat Bar 4" หนา 1/8" (กว้าง 102 มิลหนา3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB10H06

สแตนเลส แบน กว้าง 1" หนา 3/4"เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 25.40 มิล หนา 19.05มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB30H04

สแตนเลส เส้นแบนกว้าง 3" หนา 1/2"เกรด304 Stainless Flat Bar(กว้าง 76.2มิล หนา 11.5มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSB12H015

สแตนเลส แบน กว้าง 1.1/4"หนา 3/16" เกรด304 Stainless Flat Bar (กว้าง 31.75 มิล หนา 4.77มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้