สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PWH0040

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1/2" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด12.7มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

21 THB ฿21
21 THB ฿21 0%
สมาชิก 19.95 THB ฿19.95 -5%

 

New

PWH0030N

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 3/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar ( ขนาด9.5มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

22 THB ฿22
22 THB ฿22 0%
สมาชิก 20.90 THB ฿20.90 -5%

 

New

PWH0035

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 7/16" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด11.2มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

24 THB ฿24
24 THB ฿24 0%
สมาชิก 22.80 THB ฿22.80 -5%

 

New

PWHM014N

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 14 มิล เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาดขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PWHM012

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 12 มิล เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาดขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PWHM010

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 10 มิล เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาดขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

25 THB ฿25
25 THB ฿25 0%
สมาชิก 23.75 THB ฿23.75 -5%

 

New

PWH0050

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 5/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด15.8มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

27 THB ฿27
27 THB ฿27 0%
สมาชิก 25.65 THB ฿25.65 -5%

 

New

PWHM008N

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 8 มิล เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาดขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29 THB ฿29
29 THB ฿29 0%
สมาชิก 27.55 THB ฿27.55 -5%

 

New

PWHM017

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 17 มิล เกรด ss400 Hexagon steel bar(ขนาดขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29 THB ฿29
29 THB ฿29 0%
สมาชิก 27.55 THB ฿27.55 -5%

 

New

PWH0060

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 3/4" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด19.05มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

35 THB ฿35
35 THB ฿35 0%
สมาชิก 33.25 THB ฿33.25 -5%

 

New

PWH0070

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 7/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด22.23มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

44 THB ฿44
44 THB ฿44 0%
สมาชิก 41.80 THB ฿41.80 -5%

 

New

PWH0100

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด 25.40 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้ 1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

53 THB ฿53
53 THB ฿53 0%
สมาชิก 50.35 THB ฿50.35 -5%

 

New

PWH0110

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1.1/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar(ขนาด28.58มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

64 THB ฿64
64 THB ฿64 0%
สมาชิก 60.80 THB ฿60.80 -5%

 

New

PWH0120

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด1.1/4" เกรด ss400 Hexagon steel bar(ขนาด31.75มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

77 THB ฿77
77 THB ฿77 0%
สมาชิก 73.15 THB ฿73.15 -5%

 

New

PWH0130

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1.3/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด34.93มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

95 THB ฿95
95 THB ฿95 0%
สมาชิก 90.25 THB ฿90.25 -5%

 

New

PWH0140

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1.1/2" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด 38.4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้ 1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

113 THB ฿113
113 THB ฿113 0%
สมาชิก 107.35 THB ฿107.35 -5%

 

New

PWH0150

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 1.5/8" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด41.3mm ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

128 THB ฿128
128 THB ฿128 0%
สมาชิก 121.60 THB ฿121.60 -5%

 

New

PWH0160

เหล็ก หกเหลี่ยม 1.3/4" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด44.5mm ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

147 THB ฿147
147 THB ฿147 0%
สมาชิก 139.65 THB ฿139.65 -5%

 

New

PWH0200

เหล็ก หกเหลี่ยม ขนาด 2" เกรด ss400 Hexagon steel bar (ขนาด51 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

189 THB ฿189
189 THB ฿189 0%
สมาชิก 179.55 THB ฿179.55 -5%

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้