แป๊บสตีม

New

PPB14B40T

ท่อสตีมดำ 1.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก48.26 มิลวัดใน41.14มิล หนา 3.56มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งความยาวขาย 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB10B40SML

ท่อสตีมดำ 1 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก33.40 มิลวัดใน 26.64มิล หนา 3.38มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB10B40T

ท่อสตีมดำ 1 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาด วัดนอก 33.40 มิล วัดใน 26.64 มิล หนา 3.38มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB12B40T

ท่อสตีมดำ 1.1/4 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก42.16 มิลวัดใน 35.04มิล หนา 3.56มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB14B40SML

ท่อสตีมดำ 1.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก48.26 มิลวัดใน41.14มิล หนา 3.56มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB20B40T

ท่อสตีมดำ 2 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาด วัดนอก60.33 มิลวัดใน52.51มิล หนา 3.91มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB04B40SML

ท่อสตีมดำ 1/2 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก21.34 มิลวัดใน 15.80มิล หนา 2.11มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB04B40T

ท่อสตีมดำ 1/2 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก21.34 มิลวัดใน 15.80มิล หนา 2.11มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB12B40SML

ท่อสตีมดำ 1.1/4 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก42.16 มิลวัดใน 35.04มิล หนา 3.56มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB30B40SML

ท่อสตีมดำ 3 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก88.9 มิลวัดใน77.92มิล หนา 5.49มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB30B40T

ท่อสตีมดำ 3 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก88.9 มิลวัดใน77.92มิล หนา 5.49มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB24B40SML

ท่อสตีมดำ 2.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก76.3 มิลวัดใน65.9มิล หนา 5.2มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB24B40T

ท่อสตีมดำ 2.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาด วัดนอก76.3 มิลวัดใน65.9มิล หนา 5.2มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB20B40SML

ท่อสตีมดำ 2 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาด วัดนอก60.33 มิลวัดใน52.51มิล หนา 3.91มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB34B40T

ท่อสตีมดำ 3.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก101.5 มิลวัดใน90.02มิล หนา 5.74มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB34B40SML

ท่อสตีมดำ 3.1/2 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก101.5 มิลวัดใน90.02มิล หนา 5.74มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB06B40T

ท่อสตีมดำ 3/4 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ S แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก26.67 มิลวัดใน 20.930มิล หนา 2.87มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB60B40SML

ท่อสตีมดำ 6 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก165.2มิลวัดใน151มิล หนา 7.1มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB60B40T

ท่อสตีมดำ 6 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ S แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก165.2มิลวัดใน151มิล หนา 7.1มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB50B40SML

ท่อสตีมดำ 5 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก139.8มิลวัดใน126.6มิล หนา 6.60มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB40B40SML

ท่อสตีมดำ 4 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ S แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก114.3 มิลวัดใน102.26มิล หนา 6.02มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB40B40T

ท่อสตีมดำ 4 นิ้ว เบอร์ #40 มีตะเข็บ S แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe (ขนาดวัดนอก114.3 มิลวัดใน102.26มิล หนา 6.02มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PPB06B40SML

ท่อสตีมดำ 3/4 นิ้ว เบอร์ #40 ไม่มีตะเข็บ แป๊ปสตีมดำ Steam Pipe(ขนาดวัดนอก26.67 มิลวัดใน 20.930มิล หนา 2.87มิล+-2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้