อลูมิเนียม แบน

New

PAB10H02

อลูมิเนียมแบนกว้าง1" หนา 1/4 " เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H04

อลูมิเนียมแบน กว้าง 1" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

PAB14H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 1.1/2 หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H01

อลูมิเนียมแบน 1.1/2 หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H02

อลูมิเนียมแบน กว้าง1.1/2 หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H03

อลูมิเนียมแบนกว้าง 1" หนา 3/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 25.40 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB10H01

อลูมิเนียมแบนกว้าง 1" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 25.40 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H04

อลูมิเนียม แบน ขนาด 1.1/2" หนา 1/2" เกรด6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB14H03

อลูมิเนียมแบน กว้าง1.1/2 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 38.1 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง1.1/4 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H01

อลูมิเนียม แบนกว้าง1.1/4 หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 1.1/4 หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB12H04

อลูมิเนียม แบน กว้าง1.1/4 หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 31.75 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H10

อลูมิเนียม แบน กว้าง2" หนา 1" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 25.40มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร(กว้าง 50.8 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H01

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 1/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 50.8 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H020

อลูมิเนียม แบน กว้าง2" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 63.5 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H06

อลูมิเนียม แบน กว้าง2.1/2" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H01

อลูมิเนียม แบน กว้าง2.1/2" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 63.5 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB24H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/2" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 63.5 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB20H05

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2" หนา 5/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar(กว้าง 50.8 หนา 15.88มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1/2" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H14

อลูมิเนียม แบน กว้าง 3" หนา 1.1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 38.1มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H10

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 1" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 25.40มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB22H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 2.1/4" หนา 1/2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 57.15มิล หนา 12.7มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB06H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3/4 หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 19.05 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H05

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 5/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 76.2 หนา 15.88มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H03

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 3/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H06

อลูมิเนียม แบนกว้าง 3" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB30H01

อลูมิเนียม แบน กว้าง 3" หนา 1/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 76.2 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H10

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา 1" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 25.40มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB06H01

อลูมิเนียม แบน กว้าง 3/4" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 19.05 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB06H02

อลูมิเนียม แบน กว้าง3/4" หนา 1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 19.05 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H01

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา 1/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 3.18มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H02

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา1/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar(กว้าง 102 หนา 6.35มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H04

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา 1/2" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 12มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H06

อลูมิเนียม แบน กว้าง 4" หนา 3/4" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 19.05มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H20

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา 2" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 51.8มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H05

อลูมิเนียม แบนกว้าง 4" หนา 5/8" เกรด 6063 Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 15.88มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PAB40H03

อลูมิเนียม แบน กว้าง4" หนา 3/8" เกรด 6063Aluminium Flat Bar (กว้าง 102 หนา 9.53มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้