• เพลาอลูมิเนียม 1/4 หุน เกรด 6063
  0.46 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 5/16 หุน เกรด 6063
  0.52 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 3/8 หุน เกรด 6063
  0.69 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1/2 หุน เกรด 6063
  0.92 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 5/8 หุน เกรด 6063
  1.42 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 3/4 หุน เกรด 6063
  2.05 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 7/8 หุน เกรด 6063
  2.78 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1 นิ้ว เกรด 6063
  3.06 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1.1/8 นิ้ว เกรด 6063
  4.12 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1.1/4 นิ้ว เกรด 6063
  5.01 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  7.45 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1.5/8 นิ้ว เกรด 6063
  8.65 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1.3/4 นิ้ว เกรด 6063
  9.91 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 2 นิ้ว เกรด 6063
  12.24 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 2.1/4 นิ้ว เกรด 6063
  16.47 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 2.1/2 นิ้วเกรด 6063
  20.06 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 2.3/4 นิ้ว เกรด 6063
  23.99 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 3 นิ้ว เกรด 6063
  29.03 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 3.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  38.76 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 4 นิ้ว เกรด 6063
  55.99 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 4.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  71.17 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 5 นิ้ว เกรด 6063
  86.80 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 6 นิ้ว เกรด 6063
  125.97 ฿

Visitors: 12,745