เหล็กขาว เพลากลม หุน

New

PW0050

เหล็ก เพลากลม ขนาด 5/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 15.88 มิล อาจจะมีความคลาดเคลื่อน 1-2 มิล เนืองจากโรงงานผลิตแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0160

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.3/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 44.45 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0110

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.1/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 28.58 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0120

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.1/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 31.75 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0140

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.1/2" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 38.1 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0100

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 25.4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0150

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.5/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 41.28 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0130

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1.3/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 34.93 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0010

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.18 มิล อาจจะมีความคลาดเคลื่อน 1-2 มิล เนืองจากโรงงานผลิตแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0020

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.35 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0040

เหล็ก เพลากลม ขนาด 1/2" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 12.7มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0220

เหล็ก เพลากลม ขนาด 2.1/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 57.15 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0240

เหล็ก เพลากลม ขนาด 2.1/2" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 63.5 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0200

เหล็ก เพลากลม ขนาด 2" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 50.8 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0260

เหล็ก เพลากลม ขนาด 2.3/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 69.85 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0015

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3/16" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.77 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0320

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3.1/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 82.55 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0340

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3.1/2" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 88.9 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0300

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 76.2 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0030

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0060

เหล็ก เพลากลม ขนาด 3/4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง19.05 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0400

เหล็ก เพลากลม ขนาด 4" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 101.6 มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0025

เหล็ก เพลากลม ขนาด 5/16" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 7.94 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน ) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PW0070

เหล็ก เพลากลม ขนาด 7/8" เกรด SS400 Steel round bar ( ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 21 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้