ท่อสตีมดำ

ท่อสตีมดำ 

ท่อสตีมดำ มี 2 ชนิดคือ แบบมีตะเข็บ กับ ไม่มีตะเข็บ 

แบบไม่มีตะเข็บจะรับแรงดันได้สูงกว่าแบบมีตะเข็บแต่จะราคาสูงกว่า

ขนาดของท่อสตีมดำจะยึดตาม ตารางสตีมดำ   เท่านั้น

เราตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร


 

ท่อสตีมดำมีตะเข๊บ

 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 6 นิ้ว #40 มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 4 นิ้ว #40 มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 3.1/2 นิ้ว #40 มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 3 นิ้ว #40 มีตะเข็บ
  0.00 ฿

ท่อสตีมดำไร้ตะเข็บ( seamless)

 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 6 นิ้ว #40 ไม่มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 5 นิ้ว #40 ไม่มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 4 นิ้ว #40 ไม่มีตะเข็บ
  0.00 ฿
 • แป๊ปสตีมดำ วัดใน 3.1/2 นิ้ว #40 ไม่มีตะเข็บ
  0.00 ฿

Visitors: 42,675