แป๊บสเตย์ ท่อเหล็กหนา

แป๊บสเตย์ ท่อเหล็กหนา แป๊บเหล็กหนา 

แป๊บสเตย์ คือแป๊บหรือท่อเหล็ก ที่มีความหนาหลากหลาย เหล็กจะเรียกตามขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางวัดนอก x เส้นผ่าศูนย์กลางวัดจากด้านใน 

เราตัดแบ่งขายตามความยาวเป็นเซนติเมตร

 

แป๊ปสเตย์

 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 3/4นิ้ว x วัดใน 1/2นิ้ว (19 x 13) เลาปืน
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 9/16นิ้ว x วัดใน 5/16นิ้ว (14 x 8) เลาปืน
  0.00 ฿
 • แป๊ปกลมดำวัดนอก 6 นิ้วx 5 mm สีชมพู
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 3.3/4นิ้ว x วัดใน 2.1/4นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8.5/8นิ้ว x วัดใน 8นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก8.5/8นิ้วx วัดใน 7.5/8นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8.5/8นิ้ว x วัดใน 7.1/2นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8.5/8นิ้ว x วัดใน 7นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8.5/8นิ้ว x วัดใน 6.3/4นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8นิ้ว x วัดใน 7.1/4นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8นิ้ว x วัดใน 7นิ้ว
  0.00 ฿
 • แป๊ปสเตย์ วัดนอก 8นิ้ว x วัดใน 6.3/4นิ้ว
  0.00 ฿
Visitors: 42,670