อลูมิเนียม

อลูมิเนียม เรามีทั้ง แบน สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม เพลากลมหุน ท่อ ฉาก กล่อง 
ตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร

อลู เพลากลม

 • เพลาอลูมิเนียม 1/4 หุน เกรด 6063
  0.46 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 5/16 หุน เกรด 6063
  0.52 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 3/8 หุน เกรด 6063
  0.69 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 1/2 หุน เกรด 6063
  0.92 ฿

อลู สี่เหลี่ยม

 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 3/8 นิ้ว เกรด 6063
  0.77 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 1/2 นิ้ว เกรด 6063
  1.08 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 5/8 นิ้ว เกรด 6063
  1.66 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 3/4 นิ้ว เกรด 6063
  2.37 ฿

อลู แบน

 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 1.1/4 นิ้ว หนา 1/8 หุน เกรด 6063
  0.67 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 1.1/2 นิ้ว หนา 1/8 หุน เกรด 6063
  0.81 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 3/4 หุน หนา 1/8 หุน เกรด6063
  0.83 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 2 นิ้ว หนา 1/8 หุน เกรด 6063
  1.06 ฿

อลู หกเหลี่ยม

 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1.1/4 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 6063
  0.00 ฿

อลู ท่อ (ขนาดที่แสดงเป็นขนาดวัดวงนอก)

 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 3/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล
  0.69 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 3/8 นิ้ว หนา 1 มิล
  0.69 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.5 มิล
  0.81 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 5/8 นิ้ว หนา 1.2 มิล
  0.81 ฿

อลู กล่อง

 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 3/4 นิ้ว สูง 3/4นิ้ว หนา 1.5mm
  0.97 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 3/4 นิ้ว สูง 3/4 นิ้ว หนา 1.2mm
  0.98 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 1 นิ้ว สูง 1นิ้ว หนา 1.2mm
  1.09 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว หนา 1.5mm
  1.26 ฿

อลู ฉาก

 • ฉากอลูมิเนียม 3/4 นิ้ว x 3/4 นิ้ว หนา 2mm
  0.63 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 1 นิ้ว x1 นิ้ว หนา 1.5mm
  0.69 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 1 นิ้ว x 1 นิ้ว หนา 2mm
  0.69 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1mm
  0.81 ฿
Visitors: 12,747