อลูมิเนียม

อลูมิเนียม เรามีทั้ง แบน สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม เพลากลมหุน ท่อ ฉาก กล่อง 
ตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร

อลู เพลากลม

 • เพลาอลูมิเนียม 6 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 5 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 4.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • เพลาอลูมิเนียม 4 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿

อลู สี่เหลี่ยม

 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 2.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 2 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 1.1/2 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียม สี่เหลี่ยมตัน 1.1/4 นิ้ว เกรด 6063
  0.00 ฿

อลู แบน

 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 8 นิ้ว หนา 5/8 หุน เกรด6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 8 นิ้ว หนา 1/2 หุน เกรด6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 6 นิ้ว หนา 1.1/4 นิ้ว เกรด6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมแบน กว้าง 6 นิ้ว หนา 1นิ้ว เกรด6063
  0.00 ฿

อลู หกเหลี่ยม

 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1.1/4 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 1/2 นิ้ว 6063
  0.00 ฿
 • อลูมิเนียมหกเหลี่ยม 3/8 นิ้ว 6063
  0.00 ฿

อลู ท่อ (ขนาดที่แสดงเป็นขนาดวัดวงนอก)

 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 4 นิ้ว หนา 3 มิล
  0.00 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 4นิ้ว หน้า 2มิล
  0.00 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 3.1/2 นิ้ว หนา 3มิล
  0.00 ฿
 • ท่ออลูมิเนียม วัดนอก 3.1/2 นิ้ว หนา 2มิล
  0.00 ฿

อลู กล่อง

 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 1 นิ้ว สูง 1 นิ้ว หนา 1.5mm
  0.00 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 3/4 นิ้ว สูง 3/4นิ้ว หนา 1.5mm
  0.00 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 4 นิ้ว สูง 2 นิ้ว หนา 3.0 mm
  0.00 ฿
 • กล่องอลูมิเนียม กว้าง 3 นิ้ว สูง 1.1/2 นิ้ว หนา 3.0 mm
  0.00 ฿

อลู ฉาก

 • ฉากอลูมิเนียม 1 นิ้ว x1 นิ้ว หนา 1.5mm
  0.00 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1/4 6mm
  0.00 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 2 นิ้วx2 นิ้ว หนา 3mm
  0.00 ฿
 • ฉากอลูมิเนียม 2 นิ้ว x 2 นิ้ว หนา 1mm
  0.00 ฿
Visitors: 42,674