ทองเหลืองลายเสือ

ทองเหลืองหล่อ เกรดลายเสือ  เรามีทั้งแบบเพลาตัน และบูช(ท่อ มีรูตรงกลาง) 

ตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร

ทองเหลืองหล่อ ลายเสือตัน

 • ทองเหลืองลายเสือ ตัน 3นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ ตัน 2.1/2นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ ตัน 2นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ ตัน 1.3/4นิ้ว
  0.00 ฿

ทองเหลืองหล่อ ลายเสือ บูท

 • ทองเหลืองลายเสือ วัดนอก 5.1/2นิ้ว xวัดใน 4นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ วัดนอก 5นิ้ว x วัดใน 4นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ วัดนอก 5นิ้ว x วัดใน 3.1/2นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองลายเสือ วัดนอก 4.1/2นิ้ว x วัดใน 2.1/2นิ้ว
  0.00 ฿
Visitors: 42,670