ทองเหลือง c3604

ทองเหลือง เกรด  c3604 เรามีทั้ง แบน สี่เหลี่ยม หกเหลี่ยม และเพลากลมหุน 

ตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร

ทองเหลือง เพลากลม

 • เพลาทองเหลือง ขนาด 1/8 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองเหลือง ขนาด 4 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองเหลือง ขนาด 3.1/2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองเหลือง ขนาด 3 นิ้ว
  0.00 ฿

ทองเหลือง สี่เหลี่ยม

 • ทองเหลือง - สี่เหลี่ยมตัน 2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลือง - สี่เหลี่ยมตัน 1.1/2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลือง - สี่เหลี่ยมตัน 1.1/4 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลือง - สี่เหลี่ยมตัน 1 นิ้ว
  0.00 ฿

ทองเหลือง หกเหลี่ยม

 • ทองเหลืองหกเหลี่ยม 1.3/8 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองหกเหลี่ยม 1.1/4 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองหกเหลี่ยม 1 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองหกเหลี่ยม 7/8 นิ้ว
  0.00 ฿

ทองเหลือง แบน

 • ทองเหลืองแบน กว้าง 3/4 หุน หนา 1/8 หุน
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองแบน กว้าง 5 นิ้ว หนา3/8 หุน
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองแบน กว้าง 4 นิ้ว หนา 5/8 หุน
  0.00 ฿
 • ทองเหลืองแบน กว้าง 4นิ้ว หนา 3/8หุน
  0.00 ฿

Visitors: 42,674