ทองแดง c1100

ทองแดง เกรด c1100 เรามีทั้ง แบน สี่เหลี่ยม และเพลากลมหุน 

ตัดแบ่งขายเป็นเซนติเมตร

ทองแดงเพลากลม

 • เพลาทองแดง 3 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองแดง 2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองแดง 1.3/4 นิ้ว
  0.00 ฿
 • เพลาทองแดง 1.1/2 นิ้ว
  0.00 ฿

ทองแดง แบน

 • ทองแดงแบน กว้าง 1 นิ้ว หนา 1/8 หุน
  0.00 ฿
 • ทองแดงแบน กว้าง 6 นิ้ว หนา 1/4 หุน
  0.00 ฿
 • ทองแดงแบน กว้าง 5 นิ้ว หนา 3/8 หุน
  0.00 ฿
 • ทองแดงแบน กว้าง 5นิ้ว หนา 1/4 หุน
  0.00 ฿

ทองแดงสี่เหลี่ยม

 • ทองแดง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1/2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองแดง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองแดง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1.1/2 นิ้ว
  0.00 ฿
 • ทองแดง สี่เหลี่ยมตัน ขนาด 1.1/4 นิ้ว
  0.00 ฿
Visitors: 42,670