สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PSM010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 10 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM040

สแตนเลส เพลากลม40 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM020

สแตนเลส เพลากลม 20 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0010

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 3.18มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0400

สแตนเลส เพลากลม 4นิ้ว ( ประมาณ 102มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0260

สแตนเลส เพลากลม 2.3/4 นิ้ว(ประมาณ 69.85มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0020

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 6.35มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM004

สแตนเลส เพลากลม 4 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0220

สแตนเลส เพลากลม 2.1/4นิ้ว ( ประมาณ 57.15มิล ) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0040

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1/2"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 12.7มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM030

สแตนเลส เพลากลม 30 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0240

สแตนเลส เพลากลม 2.1/2 นิ้ว (ประมาณ 63.5 มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0150

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.5/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 41.28มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0030

สแตนเลส เพลากลม 3/8 นิ้ว ( ประมาณ 9.53มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0200

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 50.8มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0130

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/8" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 34.93มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0060

สแตนเลส เพลากลม 3/4 นิ้ว ( ประมาณ 19.05มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM002

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 2 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0070

สแตนเลส เพลากลม 7/8 นิ้ว (ประมาณ 22.23 มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0160

สแตนเลส เพลากลมขนาด 1.3/4" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 44.45มิลขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0015

สแตนเลส เพลากลม 3/16 นิ้ว( ประมาณ 4.77มิล ) เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM018

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 18 มิลเกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM006

สแตนเลส เพลากลม 6 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0110

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/8"เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 28.58มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0340

สเตนเลส เพลากลม 3.1/2 นิ้ว (ประมาณ 88.9มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM016

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 16 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0050

สแตนเลส เพลากลม 5/8 นิ้ว (ประมาณ 15.88มิล)เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0120

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/4" เกรด 304 stainless round bar(โตนอก 31.75มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0300

สแตนเลส เพลากลม 3 นิ้ว( ประมาณ 76.2มิล )เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM015

สแตนเลส เพลากลมขนาด 15 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0025

สแตนเลส เพลากลม 5/16 นิ้ว ( ประมาณ 7.94มิล) เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0140

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1.1/2" เกรด 304 stainless round bar (ขนาด 38.1มิล)แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM003

สแตนเลส เพลากลม 3 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM012

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 12 มิล เกรด 304 stainless round barแบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM005

สแตนเลส เพลากลม 5 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PS0100

สแตนเลส เพลากลม ขนาด 1" เกรด 304 stainless round bar (โตนอก 25.40มิล )แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

New

PSM025

สแตนเลส เพลากลม 25 มิล เกรด 304 stainless round bar แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

0 THB ฿0
 

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้