สนใจสั่งซื้อผ่าน Lazada คลิ้กที่ลิ้งเลยค่ะ

แต่ถ้าต้องการความยาว นอกเหนือจากตัวเลือกในแอป กรุณาสั่งซื้อผ่าน id line: @kst2015
New

PYB03H01

ทองเหลือง เส้นแบน 3/8" x 1/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 9.53 มิล หนา 3.17 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

29 THB ฿29
29 THB ฿29 0%
สมาชิก 27.55 THB ฿27.55 -5%

 

New

PYB06H01n

ทองเหลือง เส้นแบน 3/4" x 1/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar(กว้าง19.05 มิล หนา 3.17 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

43 THB ฿43
43 THB ฿43 0%
สมาชิก 40.85 THB ฿40.85 -5%

 

New

PYB14H010

ทองเหลือง เส้นแบน 1.1/2" x 1/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 38.10 มิล หนา 3.17 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

87 THB ฿87
87 THB ฿87 0%
สมาชิก 82.65 THB ฿82.65 -5%

 

New

PYB20H010

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 1/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา 3.17 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

90 THB ฿90
90 THB ฿90 0%
สมาชิก 85.50 THB ฿85.50 -5%

 

New

PYB10H02

ทองเหลือง เส้นแบน 1" x 1/4'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 25.4 มิล หนา 6.35 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

92 THB ฿92
92 THB ฿92 0%
สมาชิก 87.40 THB ฿87.40 -5%

 

New

PYB14H015

ทองเหลือง เส้นแบน 1.1/2'' x 3/16'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 38.10 มิล หนา 4.76 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

94 THB ฿94
94 THB ฿94 0%
สมาชิก 89.30 THB ฿89.30 -5%

 

New

PYB14H020

ทองเหลือง เส้นแบน1.1/2" x 1/4'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 38.10 มิล หนา 6.35 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

121 THB ฿121
121 THB ฿121 0%
สมาชิก 114.95 THB ฿114.95 -5%

 

New

PYB10H03

ทองเหลือง เส้นแบน 1" x 3/8'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 25.4 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

121 THB ฿121
121 THB ฿121 0%
สมาชิก 114.95 THB ฿114.95 -5%

 

New

PYB20H015

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 3/16'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา 4.76 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

137 THB ฿137
137 THB ฿137 0%
สมาชิก 130.15 THB ฿130.15 -5%

 

New

PYB12H03

ทองเหลือง เส้นแบน 1.1/4" x 3/8'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 31.75 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

147 THB ฿147
147 THB ฿147 0%
สมาชิก 139.65 THB ฿139.65 -5%

 

New

PYB10H04

ทองเหลือง เส้นแบน 1" x 1/2'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 25.4 มิล หนา 12.7 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) (เลือกความยาวที่ตัวเลือกสินค้า) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

155 THB ฿155
155 THB ฿155 0%
สมาชิก 147.25 THB ฿147.25 -5%

 

New

PYB20H02

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 1/4" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา 6.35 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

162 THB ฿162
162 THB ฿162 0%
สมาชิก 153.90 THB ฿153.90 -5%

 

New

PYB30H01

ทองเหลือง เส้นแบน 3" x 1/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 76.20 มิล หนา 3.17 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

167 THB ฿167
167 THB ฿167 0%
สมาชิก 158.65 THB ฿158.65 -5%

 

New

PYB20H03

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 3/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

241 THB ฿241
241 THB ฿241 0%
สมาชิก 228.95 THB ฿228.95 -5%

 

New

PYB14H05

ทองเหลือง เส้นแบน1.1/2" x 5/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 38.10 มิล หนา 15.88 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

282 THB ฿282
282 THB ฿282 0%
สมาชิก 267.90 THB ฿267.90 -5%

 

New

PYB12H06

ทองเหลือง เส้นแบน1.1/4'' x 3/4'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 31.75มิล หนา 19.05 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

287 THB ฿287
287 THB ฿287 0%
สมาชิก 272.65 THB ฿272.65 -5%

 

New

PYB30H02

ทองเหลือง เส้นแบน 3" x 1/4" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 76.20 มิล หนา 6.35 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

321 THB ฿321
321 THB ฿321 0%
สมาชิก 304.95 THB ฿304.95 -5%

 

New

PYB20H04

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 1/2'' เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา12.7 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

331 THB ฿331
331 THB ฿331 0%
สมาชิก 314.45 THB ฿314.45 -5%

 

New

PYB30H03

ทองเหลือง เส้นแบน 3" x 3/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง76.20 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

377 THB ฿377
377 THB ฿377 0%
สมาชิก 358.15 THB ฿358.15 -5%

 

New

PYB40H03

ทองเหลือง เส้นแบน 4" x 3/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 76.20 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

489 THB ฿489
489 THB ฿489 0%
สมาชิก 464.55 THB ฿464.55 -5%

 

New

PYB50H03

ทองเหลือง เส้นแบน 5" x 3/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 127 มิล หนา 9.53 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

602 THB ฿602
602 THB ฿602 0%
สมาชิก 571.90 THB ฿571.90 -5%

 

New

PYB20H10

ทองเหลือง เส้นแบน 2" x 1" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง 50.8 มิล หนา 25.4 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

617 THB ฿617
617 THB ฿617 0%
สมาชิก 586.15 THB ฿586.15 -5%

 

New

PYB40H05

ทองเหลือง เส้นแบน 4" x 5/8" เกรด C3604 Brass Flat Bar (กว้าง101.60มิล หนา 15.88 มิล ขนาดอาจคลาดเคลื่อนได้1-2 มิลค่ะ เพราะ โรงงานทำมาแต่ละรอบไม่เท่ากัน) แบ่งขายความยาว 10 เซนติเมตร

ขายแล้ว 0 ชิ้น

784 THB ฿784
784 THB ฿784 0%
สมาชิก 744.80 THB ฿744.80 -5%

 

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้